Aktualizace kursů

Modul kursovní lístek umožňuje načítání kursů ČNB. Kursy lze načítat k zadanému dni příkazem menu Kursovní lístek | Načíst kursovní lístek ČNB.

Zajímavou možností je použití programu Kurzy.exe, který je součástí instalace Altus VARIO, k automatickému načítání pomocí naplánované úlohy. Díky tomu můžete tento program spouštět jako naplánovanou úlohu - automaticky, například každý den v určenou hodinu.

Programu je potřeba předat několik parametrů. Předání se provádí prostřednictvím konfiguračního souboru. Konfigurační soubor umožňuje načíst kursy do kursovních lístků více firem, ale vždy načítá pouze kursy k aktuálnímu datu. Je tudíž vhodné jej použít při načítání pomocí naplánované úlohy.

Konfigurační soubor kurzyConfig.xml

Konfigurační soubor kurzyConfig.xml se umístí do složky, ve které se nachází program Kurzy.exe. Pokud nebudou programu předány parametry příkazového řádku, použije se nastavení uvedené v souboru kurzyConfig.xml.

Následující příklad načte aktuální kurs do dat na souborovém serveru:

 <?xml version='1.0' encoding='Windows-1250'?>
  <KurzyConfig>
     <Data Data="C:\Program files\Vario11\Data\Data0001.mdb" User="" Pwd=""/>
 </KurzyConfig>

Následující příklad načte aktuální kurs do dat na SQL serveru.

 <?xml version='1.0' encoding='Windows-1250'?>
  <KurzyConfig>
    <Data Data="SERVER1.Data0001" User="sa" Pwd="123456" />
 </KurzyConfig>

Následující příklad načte aktuální kurs do více dat. První data jsou na souborovém serveru další na SQL serverech.

 <?xml version='1.0' encoding='Windows-1250'?>
  <KurzyConfig>
     <Data Data="C:\Program files\Vario11\Data\Data0001.mdb" User="" Pwd=""/>
     <Data Data="SERVER1.Data0002" User="sa" Pwd="123456" />
     <Data Data="SERVER2\NazevInstanceSQLserveru.Data0003" User="robot" Pwd="123456" />
 </KurzyConfig>

Pro načtení dat na souborovém serveru není třeba zadávat jméno a heslo uživatele Varia. U SQL serveru musíte zadat jméno a heslo uživatele, který má příslušná oprávnění k tabulkám Kursy a Kursovni_listek.