Detail účetního dokladu

 

Karta Doklad

Na kartě Doklad jsou zobrazeny základní údaje o zaúčtovaném dokladu: číslo dokladu, variabilní symbol, název firmy, datum, rok, měna, kurs. V poli Konto dokladu může být zapsáno konto, proti kterému jsou zaúčtovány všechny položky dokladu. 

V poli Stav můžete nastavit stav dokladu po zaúčtování

- neuzavírat (znamená, že nelze provést účetní uzávěrku, pokud se nedořešíte tyto účetní případy a nenastavíte je na stav OK)

- uzamčeno (doklad je uzamčen pro úpravy, pokud uživatel nemá příslušná oprávnění pro změnu tohoto stavu)

- stav Schválit (stav pro schvalování dokladu v účetní evidenci)

- stav OK (všechno je v pořádku).

Stavy Schválit a OK se nevztahují k žádné funkci programu, jedná se pouze o informace.

Pole Prvotní doklad slouží po zaúčtování dokladu ke zjištění čísla dokladu z prvotní evidence. Toto číslo si doklad drží stále i po provedení uzávěrky.

 

Karta Rozúčtování

Na kartě vyplníte jednotlivé položky řádky deníku:

Popis - popis účetního případu.

Částka částka položky.

Do pole Předkontace můžete vyplnit předkontaci dokladu (výběrem ze seznamu) podle vybrané předkontace se doplní konta pro účtování (pokud jsou pro předkontaci definována viz. ).

Do pole Má dáti a Dal vyplníte čísla kont pro stranu Má dáti a Dal. Můžete to udělat několika způsoby:

a. zadáte požadované konto a přejdete na další pole (klávesou Tab).

Pokud není konto definováno v rozvrhu, zobrazí systém hlášku a umožní vám konto přidat do rozvrhu. Klepnutím na tlačítko Ano se zobrazí dialog pro zadání nového konta . Pokud jste se udělali při zadávání konta chybu, klepněte na tlačítko Ne a konto opravte.

b. vyberete konto ze seznamu (zobrazují se pouze konta z účetního rozvrhu)

c. vyhledáte konto v rozvrhu z místní nabídky pro pole vyberete příkaz Účetní rozvrh..., systém následně zobrazí dialog s~účetním rozvrhem (zobrazuje se číslo, popis konta a další podrobnosti; v dialogu můžete vytvořit nový rozvrh, nové konto, vyhledat konto podle popisu..., více informací, viz. ). Po výběru požadovaného konta a klepnutí na tlačítko Ok můžete konto vložit do pole.

Středisko MD - kód nebo název střediska pro konto Má dáti.

Středisko D - kód nebo název střediska pro konto Dal.

Zakázka MD - číslo nebo název zakázky pro konto Má dáti.

Zakázka D - číslo nebo název zakázky pro konto Dal.

Do pole Párovací znak MD a Párovací znak D  zadejte párovací znak dokladu, na který se budou nabalovat další související záznamy z účetního deníku.

Poznámka: pole Párovací znak může obsahovat i číslo dokladu úhrady nebo vlastní číslo dokladu - pro snadnější párování s ostatními položkami.

Na kartě Saldo dokladu pak můžete zkontrolovat, případně upravit párování přes jednotlivé párovací znaky dokladu.

 

Karta Součet

Na kartě Součet zjistíte v poli Doklad celkem - částku dokladu celkem v Kč a v poli Doklad celkem (m) částku dokladu celkem v cizí měně.

 

Karta Saldo dokladu

Na kartě Saldo dokladu zobrazíte výběrem v poli Saldokonto párování saldokonta na tomto dokladu.