Obecné informace o modulu Účetnictví

 

Nastavení účetnictví na účetnictví (podvojné) či daňovou evidenci provedete v dialogu Nastavení agendy Účetnictví:

Nástroje | Možnosti | Moduly - Účetnictví | Možnosti | Agendy | Účetnictví | Možnosti - karta Účetnictví

 

Účetnictví (podvojné)

- Daňová evidence

 

Po instalaci Varia je výchozí nastavení Účetnictví (podvojné).

 

Modul Účetnictví (podvojné) obsahuje
agendy Účetnictví a Interní doklady.

Výchozím oknem modulu je agenda Interní doklady.