Filtrovat podle formuláře

Filtr podle formuláře

Pro pohodlné zadání kritérií přímo do jednotlivých polí použijte funkci Filtr podle formuláře. Jediným nedostatkem oproti funkci Rozšířený filtr či řazení je, že nelze nastavit řazení jednotlivých polí.

Jak nastavit kritéria přímo do polí ?

1. Klepněte na tlačítko Filtrovat podle formuláře width=, po volbě této funkce se datový list přepne do zobrazení s prázdnými poli.

2. Zadejte kritéria pro jednotlivá pole:

umístěte kursor do pole, podle kterého chcete filtrovat

zadejte nebo vyberte z vytvořeného seznamu kritérium pro pole (ve výrazu můžete použít i zástupné znaky).

klepnutím na záložku Nebo v dolní části okna a zapsáním kritéria do pole jsou výrazy na záložce Hledat a na záložkách Nebo spojeny logickou spojkou nebo (v návrhové mřížce definice Rozšířeného filtru či řazení jsou kriteria spojená spojkou nebo rozdělena do více řádek, zde jsou rozdělena do více záložek)

3. Sestavený filtr aplikujete klepnutím na tlačítko Použít filtr width=.

Poznámka: Funkce Filtr podle formuláře je použitelná pouze v plné verzi programu Microsoft Access (ne v Runtime verzi).