Tiskové výstupy agendy Zakázky

 

Agenda Zakázky má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Doklad

Obecný tiskový formulář pro tisk dokladu. Vytiskne data dokladu v obdobném formátu jako jsou zobrazeny na obrazovce. Neslouží jako účetní doklad ale pouze pro případ, že potřebujete vytisknout informace jinak dostupné jen v dialogu doklad.

Stav produktů

Slouží pro získání přehledu stavu produktů. Zobrazí množství požadované (ze zakázek), objednané (z objednávek) a na skladu.

Zakázka

Tisk zakázek použijte pro potvrzení objednávek a tisk nabídek. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad.

Zakázka s materiálem

Tisk zakázek použijte pro potvrzení objednávek a tisk nabídek. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad.

Zakázky podle firem

Slouží pro získání přehledu zakázek podle odběratelů. Můžete použít filtr, který zobrazí pouze konkrétní firmu.

Zakázky podle produktů

Slouží pro získání přehledu zakázek podle produktů. Můžete použít filtr, který zobrazí pouze konkrétní produkt.

 

Tiskové sestavy

 

Deník událostí

Sestava zobrazuje všechny události deníku k záznamům aktuální knihy.

Přehled fakturace zakázek

Zobrazí přehled zakázek a na jejich základě vystavených faktur. Mimo jiné zobrazuje uhrazené částky k zakázce.

Přehled nákladů a výnosů zakázky

Zobrazí přehled nákladů (přijatých faktur, pokladních výdajových dokladů, dobropisů vydaných) a výnosů (vydaných faktur, pokladních příjmových dokladů, dobropisů přijatých) na zakázku. Z nákladů a výnosů je spočítán zisk a procento zisku na zakázce.

Zakázky

Přehled zakázek včetně součtu za doklady. Používejte filtry pro získání součtu podle firem, data a podobně.

Zakázky po položkách

Zobrazí doklady knihy podle položek, což vám umožní prohledávat a filtrovat doklady podle údajů v položkách (pole z položek dokladů nejsou dostupná v tabulce agendy).