Dialog Majetek - karta Účetní odpisy

Vstupní cena určuje částku, kterou je majetek oceněn, bez ohledu na dosavadní oprávky, pokud majetek je již částečně odpisovaný.

Účetní odpisový plán podle daňového plánu pokud zaškrtnete toto pole, bude se vytvářet účetní odpisový plán podle daňového odpisového plánu

Doba odpisu ze seznamu vyberete dobu účetního odpisování a periodu účetních odpisů

Kniha odpisu ze seznamu vyberete knihu interních dokladů, do které se budou vystavovat odpisové doklady.

Předkontace odpisu účetní předpis pro účtování odpisu

Další pole jsou informativního charakteru systém je doplňuje (vypočítává) na základě ostatních údajů o majetku:

Technické zhodnocení celková částka technického zhodnocení pro účetní odpisy

Úprava ceny celková částka úprav ceny pro účetní odpisy

Dosavadní oprávky celková částka uskutečněných účetních odpisů

Zůstatková cena zůstatková cena účetní

Podformulář Účetní odpisy slouží k evidenci provedených i plánovaných účetních odpisů. Můžete definovat účetní odpisový plán při použití funkce modulu Přepočítat účetní odpisový plán systém vyplní tabulku účetních odpisů. Odpisový plán se vytváří od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do evidence.

Období období odpisu

Rok rok období odpisu

Sazba sazba odpisu ze zůstatkové částky

Odpis částka odpisu

Zůstatková cena zůstatková cena

Datum odpisu datum účetního odpisu

Doklad číslo dokladu odpisu

Odepsáno informace o tom, zda byl plánovaný odpis uskutečněn

Klepnutím na tlačítko Přepočítat... bude přepočtena tabulka účetních odpisů.