Aktualizace dat - funkce Nahradit

 

V modulu Adresář, ale i ostatních modulech můžete průběžně hromadně aktualizovat vybrané údaje: Kategorie, Údaj 1, Údaj 2, Zasílat, Poznámka, Ceník a Sleva - v každém modulu máte k dispozici různá pole.

Chcete zařadit vybrané firmy do jedné kategorie, nebo chcete zaměnit v poli Údaj 1 hodnotu z PF2007 (kterou jste měli pro zasílání novoročních blahopřání v loňském roce) na PF2008 nebo chcete vybraným firmám nastavit novou slevu? Pak postupujte následovně:

 

Nahrazení textu jiným

1. Umístěte kursor do pole, ve kterém chcete data aktualizovat (na nevhodné pole vás systém upozorní)

2. Vyberte příkaz Úpravy | Nahradit

(zobrazí se dialog a v jeho titulku máte informaci, ve kterém poli se chystáte nahrazovat data - pro kontrolu)

Dialog Nahradit

3. V poli Co hledat můžete vybrat ze seznamu dostupnou kategorii (v případě číselníku Kategorie nebo Zařazení) nebo zapíšete text, který chcete zaměnit (zaměňují se údaje v jakékoliv části pole, pokud je tedy toto nahrazení nejednoznačné např. při kategoriích K;Kontakt je K obsaženo v kategorii Kontakt dokonce 2x, pak ještě kategorie zakončete středníkem)

4. V poli Nahradit můžete vybrat ze seznamu dostupnou kategorii (v případě číselníku Kategorie nebo Zařazení) nebo zapíšete text, kterým budete nahrazovat (zaměňují se údaje v jakékoliv části pole, pokud je tedy toto nahrazení nejednoznačné, např. při kategoriích K;Kontakt je K obsaženo v kategorii Kontakt dokonce 2x, pak ještě kategorie zakončete středníkem)

5. Klepnutím na tlačítko Nahradit můžete záměnu provést (systém vás ještě jednou vyzve k potvrzení nevratné akce)

 

Vložení nového textu

1. Upravte filtr tabulky tak, aby byly zobrazeny jen záznamy, do kterých chcete hodnotu vložit a umístěte kursor do tohoto pole

2. Vyberte příkaz Úpravy | Nahradit

3. V poli Co hledat neuvedete nic

4. V poli Nahradit můžete vybrat ze seznamu dostupnou kategorii (v případě číselníku Kategorie nebo Zařazení) nebo zapíšete text, který chcete do vybraného pole vložit

5. Klepnutím na tlačítko Přidat můžete aktualizaci provést (systém vás ještě jednou vyzve k potvrzení nevratné akce)

 

Odstranění textu z pole

1. Upravte filtr tabulky tak, aby byly zobrazeny jen záznamy, ze kterých chcete hodnotu odstranit a umístěte kursor do tohoto pole

2. Vyberte příkaz Úpravy | Nahradit dat

3. V poli Co hledat můžete vybrat ze seznamu dostupnou kategorii (v případě číselníku Kategorie nebo Zařazení) nebo zapíšete text, který chcete z vybraného pole odstranit (celou hodnotu pole! případně u kategorií i s ukončujícím středníkem! jinak se odstraní z pole jen zadaný textový řetězec- např. odstraněním hodnoty A~z pole obsahující hodnotu A;Kontakt;Architekt; zůstane v poli: Kontkt;rchitekt; pokud chcete odstranit kategorii A, pak je potřeba odstranit A;)

4. V poli Nahradit neuvedete nic

5. Klepnutím na tlačítko Odstranit můžete aktualizaci provést (systém vás ještě jednou vyzve k potvrzení nevratné akce)