Tiskové výstupy agendy Majetek neodpisovaný

 

Agenda Majetek neodpisovaný má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Majetek neodpisovaný

Slouží pro zobrazení karty drobného majetku se základními údaji o majetku. Vytiskne i pohyby majetku (příjmy a výdeje).

Štítky

Slouží k tisku evidenčních štítků na samolepící etikety. Můžete zvolit vlastní velikost nebo vybrat z předdefinovaných velikostí.

 

Tiskové sestavy

 

Drobný majetek

Zobrazuje obecné údaje o majetku včetně aktuálního množství majetku u majetku druhu spotřeba.

Majetek

Zobrazuje obecné údaje o majetkových kartách.

Pohyby drobného majetku

Zobrazuje pohyby (příjmy a výdeje) majetku druhu spotřeba (drobného majetku).