Vytvoření výchozí šablony k příslušné knize pro HPP a DPP

 

Pro HPP (Hlavní pracovní poměry)

Vyberte požadovanou knihu (zpravidla název Personalistika) a nad tabulkou agendy klepněte na pravé tlačítko myši. Z místní nabídky vyberete úplně dole Možnosti…, otevře se dialog Možnosti knihy. Vyberte kartu Šablony. Pravděpodobně tam bude jen jeden řádek Výchozí a bude již vybraný (pokud ne, tak jej označte) a klikněte na tlačítko Možnosti… a vyberte kartu Nový záznam. V tabulce ve sloupci Pole vyberte Combo Obcanstvi a ve sloupci Výchozí hodnota napište Česká republika (musí se napsat přesně tak, jak je to uvedené v číselníku, bohužel nelze vybrat z menu). Dialogy uzavřete a hodnoty uložíte tlačítky OK.

 

Možnosti šablony HPP

 

Pro DPP (Dohody o provedení práce)

Vyberte požadovanou knihu (zpravidla název Personalistika DPP) a nad tabulkou agendy klepněte na pravé tlačítko myši. Z místní nabídky vyberete úplně dole Možnosti…, otevře se dialog Možnosti knihy, Vyberte kartu Šablony. Pravděpodobně tam bude jen jeden řádek Výchozí a bude již vybraný (pokud ne, tak jej označte) a klikněte na tlačítko Možnosti… a vyberte kartu Nový záznam. V tabulce ve sloupci Pole vyberte Combo Zdravotni_pojistovna a ve sloupci Výchozí hodnota napište např. není evidována(musí se napsat přesně tak, jak je to uvedené v dialogu Zdravotní pojišťovny, bohužel nelze vybrat z menu) . Lze samozřejmě doplnit i Obcanstvi, jak je uvedeno výše. Dialogy uzavřete a hodnoty uložíte tlačítky OK.

 

Možnosti šablony pro DPP