Pohyb mezi poli a záznamy

 

Pohyb mezi poli a záznamy

Klávesa Přechod na určitý záznam
F5 Přesun na pole s číslem záznamu; poté zadání čísla záznamu a stisknutí klávesy ENTER

 

Klávesa Pohyb mezi poli a záznamy
TABULÁTOR
nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesun na další pole
END Přesun na poslední pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
SHIFT + TABULÁTOR
nebo ŠIPKA VLEVO
Přesun na předchozí pole
HOME Přesun na první pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v dalším záznamu
CTRL + ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v posledním záznamu v režimu navigace
CTRL + END Přesun na poslední pole v posledním záznamu v režimu navigace
ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v předchozím záznamu
CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v prvním záznamu v režimu navigace
CTRL + HOME Přesun na první pole v prvním záznamu v režimu navigace

 

Klávesa Přesun na jinou obrazovku s daty
PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku dolů
PAGE UP Přechod o jednu obrazovku nahoru
CTRL + PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku doprava
CTRL + PAGE UP Přechod o jednu obrazovku doleva