Katalogová karta

 

Detail katalogové karty, který otevřete z tabulky agendy poklepáním na identifikátor (Produkt) nebo klepnutím na tlačítko Otevřít (CTRL + O), je rozdělen pro přehlednost do několika karet.

Přepínat mezi kartami se můžete pomocí klávesových zkratek (ALT + podtržené písmenko v titulku karty) nebo Ctrl + TAB (pohyb vpřed) nebo Ctrl + Shift + TAB (pohyb vzad).

Obecné (ALT + O)

základní informace o produktu. Více viz. Dialog Produkt, karta Obecné.

Text (ALT + T)

Na této kartě je k dispozici textové pole (neomezená velikost). Pole slouží pro podrobný popis produktu zejména pro použití v katalogu nebo internetovém obchodu. Text může být volitelně zapsán v HTML. V tom případě se přímo na kartě Text zobrazí náhled pomocí webového prohlížeče (IE*). Díky tomu může mít uživatel vždy k dispozici například katalogový list včetně případných obrázků.

*Internet Explorer 7 a HTML text v katalogu

Náhled na text v HTML se v IE 7 otevírá v okně prohlížeče klepnutím na tlačítko Náhled. Okno náhledu zavřete klepnutím na tlačítko zpět nebo zavřením záložky v IE (podle nastavení v Možnostech IE 7).

Úpravy textu se provádějí také přímo v okně prohlížeče. Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít.
POZOR! Změny se neuloží, pokud mezitím zavřete okno (Záložku) produktu. Pokud nechcete ukládat změny, zavřete okno prohlížeče.

Internet Explorer 7.0 nelze zobrazovat v dialogových oknech Varia. Drobnou nepříjemností je, že IE7 ve výchozím nastavení nepovoluje scripty. V editoru potom nefungují tlačítka panelu nástrojů pro úpravy textu (tlačítko Uložit a zavřít je funkční vždy). Musíte buďto povolit zpracování scriptů nebo používat obvyklé klávesové zkratky (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+K).

Ostatní (ALT + A)

Na kartě je seznam. S jeho pomocí lze zobrazit několik tabulek pro zadání dalších dat k produktu:

  • Prodejní ceníky: seznam prodejních ceníků a cen produktu
  • Nákupní ceníky: seznam nákupních ceníků a cen produktu
  • Strom produktů: seznam stromových kategorií, do kterých je zařazen produkt. Pro přehledné zobrazení produktů jsou nyní k dispozici stromové kategorie používané v internetových obchodech.
  • Materiál: seznam materiálu a potřebných množství
  • Příslušenství: seznam produktů použitelných jako příslušenství (nalezne uplatnění zejména v internetových obchodech)
  • Alternativní produkty: seznam produktů, které lze použít jako náhradu
  • Nekompatabilní produkty: seznam produktů, které nelze kombinovat s tímto produktem

Sklad (ALT + S)

Na kartě se zobrzuje stav produktu na jednotlivých skladech - včetně rozlišení skupin (sériová čísla, trvanlivosti, barvy, velikosti)

Pole Výchozí sklad slouží jako přednastavení skladu ke katalogové položce. Pokud máte sklady rozděleny podle určitých druhů výrobků (např. chemie, potraviny apod.), pak můžete u produktu přednastavit sklad, který se po vložení produktu na doklad (jakýkoliv) má automaticky doplnit.

 

Doklady (ALT + D)

Na kartě můžete zobrazit různé doklady, na kterých se produkt vyskytuje (příjemky, faktury, zakázky, objednávky) a také můžete zobrazit souhrnné informace o jeho stavu na dokladech: kolik je ho ve stavu Vydává se", "Rezervováno" ... a na jakých dokladech je tento stav použit (souvislost  "Stav Rezerováno" apod.). Zároveň je zde i krátký přehled o celkovém prodeji a nákupu tohoto produktu (souvislost "Celkem prodejů..").

Více o této kartě viz Související doklady.

Deník (ALT + E)

Zobrazuje údaje typu:
Dopis, Fax, Nabídka, Poznámka, Servis, Schůzka, Telefonní hovor, Úpravy záznamu, Všechno (zobrazuje se dafaultně), Všechno bez systémových událostí, Vytvoření záznamu. Pro hledání v záznamech je přítomna funkce Najít záznam. Údaje se dají i odstranit.

Dokumenty (ALT + K)

Karta zobrazuje dokumenty typu: Dopis, Fax, Obrázek, Projekt, Smlouva, Všechno (zobrazuje se defaultně). Pro hledání v dokumentech je přítomna funkce Najít záznam. Dokumenty lze třídit, upravovat, mazat a vkládat do kategorií. Dokumentu můžete přiřadit "příznak" Formát: k tomu slouží zatržítko Odkaz nebo Dokument OLE. Funkce Složka záznamu umožní uložení konkrétního produktu na pevný disk.