Export do Excelu

 

Jesliže chcete exportovat výsledky z modulu Účetnictví do Excelu pro vytváření vlastních tiskových výstupů použíjte menu Účetnictví - Průvodce exportem do Excelu. 

1. krok

Máte možnost použít již existující dokument v Excelu nebo vytvořit dokument nový. Stiskněte tlačítko Další.

2. krok

Nastavte jaká účetní data chcete exportovat do Excelu. Můžete exportovat pouze zůstatky k vybranému období (použijte pro předvahu a výsledovku) nebo všech období (vyžaduje složitější výrazy v Excelu, ale umožňuje srovnání období a rozlišuje obraty MD a D).  Exportujte zůstatky kont k vybranému období nebo exportujte zůstatky, obraty kont všech období (je možné zůstatky, obraty omezit na vybrané středisko).

Po exportu dokladů do Excelu postupujte podle návodu na instalačním CD Varia, kde je ve složce Office v souborech Priklad_1.xls a Priklad_2.xls popsán postup vytváření výkazů v Excelu.  

Poznámka:
Pro zaručení funkčnosti je nutné, aby uživatel měl nainstalován kancelářský balík OFFICE 97/2000/XP/2007 firmy Microsoft®.