Tiskové výstupy agendy Interní doklady

 

Agenda Interní doklady má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Doklad

Obecný tiskový formulář pro vytištění libovolného dokladu (neslouží jako účetní doklad).

Interní doklad

Slouží pro vytištění účetního dokladu.

Interní doklad s rozúčtováním

Tiskne interní účetní doklad. Tiskový výstup poskytuje rozúčtování z účetního deníku.

Odsouhlasení pohledávek k datu

Vytiskne dopis se seznamem pohledávek k odsouhlasení pro potřeby auditu.

Odsouhlasení pohledávek seznam

Seznam vytištěných odsouhlasení pro kontrolu návratnosti.

Odsouhlasení závazků k datu

Dopis se seznamem závazků k odsouhlasení pro potřeby auditu.

Odsouhlasení závazků seznam

Seznam vytištěných odsouhlasení pro kontrolu návratnosti.

 

Tiskové sestavy

 

Deník událostí 

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku .

Doklady po položkách

Přehled dokladů a jejich položek můžete zobrazit jak všechny informace o dokladech, tak i o jednotlivých položkách (název firmy, datum splatnosti dokladu, popis položky, množství, cena jednotková, Cena s DPH, Předkontaci atd.).

Doklady podle předkontací

Přehled dokladů a jejich položek položky jsou seskupeny podle předkontace a střediska. Tuto sestavu můžete používat pro analýzu výnosů podle předkontací.

Doklady úhrad

Seznam dokladů s doklady úhrad (jakým dokladem je hrazena faktura).

Interní doklady

Přehled interních dokladů.

Zdanitelná plnění

Přehled daňových dokladů dokladů, které mají vyplněno pole zdanitelné plnění.