Spárování zálohy s fakturou

 

1. Vystavíte fakturu nebo ji zobrazíte pro úpravy a vyplníte potřebné údaje na kartě Obecné a Položky.

Informace o tom, jak vystavit fakturu v modulu Vydané faktury získáte po klepnutí na Odkaz

 

2. Přejdete na kartu Součet.

 

3. Klepnete na tlačítko Přehled záloh umístěné vedle pole Uhrazená záloha

Zobrazí se dialog Související doklady, kde máte možnost zadat, jaké zálohy mají souvislost s vaším dokladem (máte možnost spárování zálohové faktury s vaším dokladem).

 

4. Klepnutím na tlačítko OK dialog Související doklady uzavřete a v poli Uhrazená záloha na faktuře se zobrazí celková částka za vybrané zálohy.

 

Jak spárujete zálohovou fakturu s dokladem?

 

Klepnete na tlačítko Přidat uhrazenou zálohu...

Zobrazí se dialog Zálohy pro určení zálohy.

Jakým způsobem vyplnit tento dialog?

Pokud chcete přiřadit zálohu k dokladu, uzavřete dialog Zálohy klepnutím na tlačítko OK. - systém vloží nastavené údaje do seznamu záloh k dokladu.

Pokud byl k zálohové faktuře vystaven daňový doklad o přijetí platby, nebo doklad zálohy má vyplněn DUZP, pak se do položek faktury vloží řádek s odpočtem daňové zálohy.

 

Pokud chcete spárovat s dokladem více záloh, zopakujete výše uvedený postup.

Související téma: faktura zcela uhrazena zálohou

 

Jak odstraníte zálohu ze seznamu záloh?

 

Pokud jste k dokladu přiřadili chybnou zálohu, můžete ji odstranit:

a. Vyberete zálohu ze seznamu

b. Klepnete na tlačítko Odstranit

Jak upravíte údaje o záloze?

a. Vyberete doklad ze seznamu

b. Klepnete na tlačítko Upravit ...

Zobrazí se dialog pro úpravu údajů o souvisejícím dokladu.

 

Doklad zálohy můžete zkontrolovat:

 

a. Vyberete zálohu ze seznamu

b. Klepnete na tlačítko Doklad... nebo na doklad poklepete - zobrazí se dialog pro prohlížení či úpravy dokladu.

Možnost seřazení

V Podformuláři můžete záznamy řadit vzestupně či sestupně podle vybraného sloupce (pole) - např. podle data splatnosti u dokladů, podle uhrazené částky, názvu firmy apod..

Jak?

Klepnutím na titulek sloupce (opětovným klepnutím bude sloupec seřazen obráceně) .