Interní doklad - vzájemný zápočet

 

V knize interních dokladů vytvoříte nový interní doklad a na kartě položky nastavíte zobrazení položek na: Úhrada faktury (seznam Zobrazit ve spodní části Podformuláře položek dokladů). Poté stejným způsobem jako např. na bankovním výpise zadáte variabilní symboly likvidovaných dokladů, upravíte částky (nabízí se Vám celá zbývající částka k úhradě).

POZOR: obě strany musí být vyrovnané a v poli Celkem v pravém dolním rohu dokladu musí být nula (Např. jedna položka +5000 a druhá -5000) - upravte tedy částky pro vzájemný zápočet v tomto duchu!

Poznámka k účtování:

Na kartě Obecné dokladu se zadá konto dokladu 395AAA a pomocí faktur se do předkontací položek automaticky dotáhne konto jednotlivých dokladů (311AAA nebo 321AAA - podle nastavení na dokladu faktury nebo dobropisu). Pokud je potřeba faktury nastavit jako uhrazené, pak klepnete na tlačítko Uhradit nebo pro danou položku vyberete tento příkaz v místní nabídce. Pokud je to jen návrh a čekáte na jeho potvrzení zákazníkem, ponecháte zatím ve stavu "Uhradit" a "Neúčtovat" a po potvrzení zápočtu na interním dokladu dokončíte operaci úhrady.

Více o možnostech vyhledávání dokladů k úhradě vytvoření bankovního výpisu - modul Banka.