Jak provádět daňové odpisy

 

Daňové odpisy

Tabulku daňových odpisů můžete kdykoliv přepočítat podle aktuálních údajů

 

  • Pro konkrétní majetek klepnutím na tlačítko Přepočítat, které je umístěné na kartě Daňové odpisy v dialogu Majetková karta.

    Nebo

     

  • Pro všechny majetkové karty výběrem příkazu Evidence majetku | Aktualizovat daňové odpisy

Systém zobrazí dialog pro zadání roku, ke kterému se mají provést dosavadní odpisy. Po potvrzení roku přepočítá tabulku plánovaných daňových odpisů.

V sestavě Daňové odpisy v agendě Evidence majetku můžete zobrazit jednotlivé odpisy a filtrovat "odepsané" či "plánované".

 

 

TIP - Přerušení odpisování majetku

 

Zákon o dani z příjmů umožňuje přerušit odpisování majetku a v následujících letech opět pokračovat tak, jako kdyby odpisování přerušeno nebylo.

Jestliže chcete tuto možnost využít, přepište na kartě majetku, záložce "Daňové odpisy" vypočtené odpisy daného roku na nulu a označte je jako odepsané (zatržítko v poli "Odepsáno"). Poté stiskněte tlačítko "Přepočítat". Systém sám přidá další rok, do kterého předepíše zbývající částku odpisů, počet let odpisování zůstane dodržen.

Pokud bude chybět zatržítko v řádku s nulovými odpisy (vynechaný rok), odpisy se k tomuto roku opět dopočítají.

 

Tento postup se nevztahuje na případ, kdy podnikatel uplatňuje výdaje paušální částkou. Odpisy pak zůstávají předepsané pro evidenci, pouze se označí jako uplatněné.