Vystavení dobropisu

Pokud je faktura zaplacena nebo zaúčtována, nelze ji vyřadit z účetní evidence (stornováním dokladu), ale můžete na ni vystavit Dobropis (Storno fakturu). Dobropis se vystavuje k faktuře vydané nebo přijaté - na stejnou částku na jakou byla vystavena faktura, ale účtuje se s opačným znaménkem při účtování tak dojde k vyrovnání faktury a dobropisu.

Tuto funkci využijete i v případě, že dobropisujete jen část z faktury. Funkce zajistí nastavení cen na dokladu Vratka výdejky. V případě, že vystavíte dobropis ručně, systém nemůže zjistit, kterou výdejku vracíte na sklad a ceny na vratku nedoplní žádné, pak je potřeba tyto ceny doplnit, až je zjistíte, funkcí Orava ceny.

Pomocí dobropisu můžete vrátit vydané zboží na sklad/přijaté zboží ze skladu.

 

Zavedením tuzemské Reverse-charge a osvobozením dovozu zboží podle § 71g (zboží určené pro dodání do EU) mají firmy povinnost odvést DPH z vráceného zboží i bez existujícího dobropisu. Dobropis se označuje jako Opravný daňový doklad. Vario 11 má upravený tiskový formulář Faktura tak, aby se při tisku dobropisu automaticky zobrazil text Opravný daňový doklad.

 

Jak vystavíte dobropis k faktuře?

1. Vyberete fakturu, kterou chcete dobropisovat

2. Z nabídky agendy (třetí menu) vyberete příkaz Vystavit dobropis

Systém se vás ještě pro jistotu zeptá, zda opravdu chcete tuto fakturu dobropisovat akci tedy ještě můžete zrušit klepnutím na tlačítko Ne.

 

Pokud potvrdíte vystavení dobropisu, systém provede následující:

1. Pokud máte v agendě více knih, nabídne vám jejich seznam pro výběr knihy, do které bude dobropis vystaven knihu vyberete a klepnete na tlačítko OK

Systém se vás dotáže, zda chcete vyrovnat celou částku faktury proti dobropisu. Pokud nedobropisujete celou fakturu, pak nepotvrzujte vzájemný zápočet v této chvíli! 

Zápočet můžete provést až po dokončení dobropisu. Doporučujeme toto udělat interním dokladem. Funkce Vyrovnat pohledávky v případě dobropisu a faktury nevystavuje doklad o započtení a ten je zapotřebí pro účetnictví.

2. Založí nový doklad Dobropis do knihy

3. Nastaví hodnoty jeho polí podle vybrané faktury

4. Vyplní položky dokladu:

Do Podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybrané faktury

5. Nabídne vám vzájemné vyrovnání pohledávek dobropisu a faktury (pokud není uhrazena) pokud chcete proti sobě tyto doklady uhradit, klepnete na tlačítko Ano.

6. Zobrazí doklad Dobropis pro provedení dodatečných úprav. Klepnutím na tlačítko Zaskladnit/Vyskladnit můžete případně vrátit na sklad vyskladněné produkty/ze skladu naskladněné produkty (pokud jsou vyplněna pole Produkt a Sklad, viz. Modul Sklad)

Při vracení produktů na sklad z modulu Vydané doklady se systém pokusí najít výdejku, na kterou bylo zboží vydáno (tu najde podle faktury) a vystaví k ní doklad Vratka výdejky do knihy agendy Skladové doklady (nastaví cenu podle výdejky, do pole Komentář nastaví číslo dobropisu).

Při vracení produktů ze skladu z modulu Přijaté doklady se systém pokusí najít příjemku, kterou bylo zboží přijato a vystaví k ní doklad Vratka příjemky do knihy agendy Skladové doklady (nastaví cenu podle příjemky, do pole Komentář nastaví číslo dobropisu).

Pozor: může se stát, že účetní vrátí produkty na sklad z vystaveného dobropisu a skladník vystaví vratku k výdejce a produkty také zaskladní v tomto případě budou produkty vráceny na sklad dvakrát a stav skladu nebude odpovídat skutečnosti. Proto je třeba si předem rozmyslet systém komunikace mezi skladníky a účetními.