Nastavení Kont

 

Pro definování kont v Daňové evidenci slouží menu Peněžní deník | Konta

Objeví se tabulka, v níž jsou vidět názvy syntetických účtů.

Klepnutím na znaménko plus + se rozbalí analytické konta dané syntetiky.

Klepnutím na znaménko + u analytiky se rozbalí seznam kont, na které je možné v Pokladně, Bance nebo Interních dokladech účtovat. 

Pro přidání nového konta stačí, když ho vepíšete do posledního prázdného řádku příslušné tabulky.

Smazání konta provedete označením celého řádku a stisknutím klávesy Del na vaší klávesnici. Systém se zeptá "Chystáte se odstranit 1 záznamů."

Při potvrzení Ano - bude záznam smazán, při stisknutí Ne - záznamy se nezmění. 

 

Analytika Pojistné zdravotní a sociální

Je třeba, abyste si pod touto analytikou založili konto, na které budete účtovat. Dosavadní konto pro pojistné, které je pod daňově uznatelnou analytikou "Platby pojistného" je třeba zachovat z důvodu přehledu minulých let (úprava zákona o dani z příjmů).