Převod produktů do jiné knihy

 

Během vaší práce může nastat situace, kdy vytvoříte nový katalog (např. při rozšiřování služeb) a budete chtít do tohoto katalogu přemístit produkty z jiného katalogu.

1. Zvolíte příkaz Katalog | Převést produkty do knihy

 

2. Systém zobrazí seznam všech produktů knihy, ze kterého vyberete produkty, které chcete převést do jiné knihy:

 

  • Klepnutím na produkt ho vyberete označíte (opětovným klepnutím označení zrušíte)

     

  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny produkty

     

 

3. Klepnutím na tlačítko OK výběr potvrdíte.

 

4. Systém zobrazí dialog se seznamem dostupných knih agendy Katalog, ze kterého vyberete knihu, do které se mají vybrané produkty přemístit.

 

5. Klepnutím na tlačítko Ok budou vybrané produkty přemístěny z aktuální knihy do vybrané knihy.

Pokud klepnete na tlačítko Storno (nezáleží na tom, ve kterém dialogu), celou akci zrušíte záznamy nebudou přesunuty.