Zobrazení agendy Pokladna

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Pokladna

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Pokladní doklady (výchozí) Přehled pokladních dokladů za aktuální rok a aktuální knihu modulu Pokladna.
 
 
 
 
Pokladní doklady po položkách Přehled pokladních dokladů po položkách za aktuální rok a aktuální knihu modulu Pokladna, včetně čísla hrazeného dokladu. Související dokument Pohyby a doklady v Prodejně.
Pokladní doklady s adresářem Zobrazení obsahuje dokladová pole a zároveň nejčastěji požadovaná pole z kontaktu na dokladu (Region, Referent, Skupina firmy, Nadřízený kontakt, Stav kontaktu). Jestliže poklepete na některý z identifikátorů v polích sloupců „Kontakt”, „Nadřízený kontakt” nebo „Skupina firmy”, otevře se detail příslušného záznamu.
Stav pokladen Zobrazuje zůstatky po knihách za aktuální rok. Související dokument Pohyby a doklady v Prodejně.
Kontingenční tabulka Přehled tržeb Nejdříve je třeba zadat časové rozmezí výběrem data od-do. Pohled na data je realizován kontingenční tabulkou a zobrazuje výchoze 7 sloupců. Předmětem zobrazení jsou všechny knihy z agend Vydané doklady a Pokladna. Zobrazení obsahuje všechny údaje z hlavičky dokladu, takže rozvržení výstupu lze snadno upravovat. Poslední řádek výstupu obsahuje součty za všechny knihy. Uživateli, který má přístupová práva do všech knih agend, zobrazení výrazně zjednoduší zjišťování denních tržeb prodejny.
Zisk z prodeje ze skladu  Zobrazuje nákupní ceny u položek s přímou vazbou na výdejky. U dokladů, kterými se vrací zboží, se ve sloupci Množství zobrazuje záporná hodnota. Související dokument: Výdejky s prodejní cenou a sady.
Grafy → Kontingenční graf Zůstatky pokladen Kontingenční graf zobrazuje zůstatky pokladny za aktuální knihu a za aktální rok v měsíčních součtech.

 

Související dokumenty