AVIS – zaokrouhlování položek a dokladů

Zaokrouhlování ve webových službách (dále jen AVIS) se řídí stejnými pravidly jako informační systém Vario. Pokud je ve Variu nastaveno zaokrouhlení na 0,01, AVIS uplatňuje matematické zaokrouhlení na 2 desetinná místa – až na jednu výjimku.

Výjimkou je zaokrouhlení částek, které mají na pozici tisícin číslo 5, například:

1,533333

1,535412

1,535687

1,535000

1,525000

V těchto případech AVIS zaokrouhluje na nejbližší sudé číslo (vizte dokument s příkladem zaokrouhlení na celé Kč).
Částka zaokrouhlení Matematicky Zaokrouhlení Variem
1,533333 1,53 1,53
1,535412 1,54 1,54
1,535687 1,54 1,54
1,535000 1,54 1,54 (nejbližší sudé číslo na druhé pozici)
1,525000 1,53 1,52 (nejbližší sudé číslo na druhé pozici)

U ostatních částek při výpočtu polí (v položkách) probíhá výpočet následovně:

 1. CenaZakladniObsahujeDPH = true *CenaZakladniCelkem je Cena za jednotku včetně DPH
  1. CenaZakladniCelkem (199)
  2. MnozstviJednotek (10)
  3. SazbaDPH (21)
  4. CenaCelkemVcetneDPH (1999)
  5. CelkemDPH (1999/121*21 = 346,93)
  6. CenaCelkemBezDPH = CenaCelkemVcetneDPH – CelkemDPH *Nepočítat znovu (1999 – 346,93 = 1652,07)

 

 1. CenaZakladniObsahujeDPH = false *CenaZakladniCelkem je Cena za jednotku bez DPH
  1. CenaZakladniCelkem (199)
  2. MnozstviJednotek (10)
  3. SazbaDPH (21)
  4. CenaCelkemBezDPH (1999)
  5. CelkemDPH (1999 * 0,21 = 419,79)
  6. CenaCelkemVcetneDPH = CenaCelkemBezDPH + CelkemDPH * Nepočítat znovu (1999 + 419,79 = 2418,79)

U ostatní částek při výpočtu polí (v hlavičce dokladu) pro příklad A. (výše) probíhá výpočet takto:

 1. CelkemBezDPH = Sum(CenaCelkemBezDPH z položek dokladu) = 1652,07
 2. CelkemVcetneDPH = Sum(CenaCelkemVcetneDPH z položek dokladu) = 1999
 3. ZaokrouhlovatSoucet *Pokud se tento parametr „odešle“, má přednost před nastavením v IS a většinou nabývá hodnoty 0,01 (nezaokrouhlovat) nebo 1 (zaokrouhlit celý doklad na celé Kč)
 4. ZbyvaUhradit = CelkemVcetneDPH zaokrouhleno dle tagu ZaokrouhlovatSoucet
  1. Při ZaokrouhlovatSoucet = 0,01 > 1999
  2. Při ZaokrouhlovatSoucet = 1 > 1999
 5. Zaokrouhlení (rozdíl mezi CelkemVcetneDPH a ZbyvaUhradit) = 1999 – 1999 = 0

 

U ostatní částek při výpočtu polí (v hlavičce dokladu) pro příklad B. (výše) probíhá výpočet takto:

 1. CelkemBezDPH = Sum(CenaCelkemBezDPH z položek dokladu) = 1999
 2. CelkemVcetneDPH = Sum(CenaCelkemVcetneDPH z položek dokladu) = 2418,79
 3. ZaokrouhlovatSoucet *Pokud se tento parametr „odešle“, má přednost před nastavením v IS a většinou nabývá hodnoty 0,01 (nezaokrouhlovat) nebo 1 (zaokrouhlit celý doklad na celé Kč)
 4. ZbyvaUhradit = CelkemVcetneDPH zaokrouhleno dle tagu ZaokrouhlovatSoucet
  1. Při ZaokrouhlovatSoucet = 0,01 > 2418,79
  2. Při ZaokrouhlovatSoucet = 1 > 2419
 5. Zaokrouhlení (rozdíl mezi CelkemVcetneDPH a ZbyvaUhradit)
  1. Při ZaokrouhlovatSoucet = 0,01 > 2418,79 – 2418,79 = 0
  2. Při ZaokrouhlovatSoucet = 1 > 2419 – 2418,79 = 0,21

 

Stejně jako v informačním systému Vario je v AVISu také kontrola na správný výpočet částek (DPH, …), ač je implicitně nastavena tolerance (platí pravidlo, že rozdíl ve výpočtu třetí stranou a webovými službami nemůže být větší než 1 Kč – v případě EUR cca 0,04 EUR – a zároveň maximálně 1 %).

 

Související dokumenty (Vario)