Tiskové výstupy agendy Osvědčení a školení

Agenda Osvědčení a školení má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor/Tisk:

Tiskové formuláře

Posudek o zdravotní způsobilosti Posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Viz také „rizika” v článku nápovědy Založení pracovního zařazení.
Prezenční listina Prezenční listina pro pracovníky přihlášené na školení.
Záznam o provedení BOZP a PO Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Související dokumenty