Zařazení drobného majetku

  • Zařazení drobného majetku se provádí na kartě Obecné záznamu majetku neodpisovaného – doplněním CheckBox - Zatržítko Zařazeno (obr. 1).

Na kartě Obecné zatržítkem vyberte funkci Zařazeno a na kartě Cena doplňte pořizovací cenu majetku v poli Pořizovací cena

Obrázek 1: Na kartě Obecné zatržítkem vyberte funkci „Zařazeno” a na kartě Cena doplňte pořizovací cenu majetku v poli „Pořizovací cena”.

 

  • Pro sledování více kusů na jedné kartě drobného majetku (židle, kancelářské potřeby, ale například i pomocná evidence cenin) je vhodný druh Spotřeba (obr. 2).

Dialog Majetek neodpisovaný, druh Spotřeba. Majetek druhu Spotřeba se nezařazuje, ale průběžně sleduje na kartách Příjmy a Výdeje. Jeho aktuální množství a cena je zobrazená na kartě Obecné.

Obrázek 2: Majetek druhu Spotřeba se nezařazuje, ale průběžně sleduje na kartách Příjmy a Výdeje. Jeho aktuální množství a cena je zobrazená na kartě Obecné.

 

Žádný z údajů na kartě není systémem vyžadován. Jedná se o operativní evidenci, ze které se nevystavují žádné doklady do účetnictví.

Založení a zařazení komponenty k souboru majetku

Komponentu k souboru majetku založíte v agendě Majetek neodpisovaný, jako druh vyberete Komponenta (pokud nemáte nastaven výchozí záznam). Po zvolení druhu majetku „komponenta” se na kartě „Obecné” objeví nové pole „Soubor majetku”, kde vybere hlavní majetek, ke kterému komponenta patří. Ostatní údaje se vyplňují stejně jako jakýkoli neodpisovaný majetek druhu „Drobný”. Pokud neexistuje žádný majetek druhu „Soubor”, seznam pole „Soubor majetku” zůstane prázdný.

 

Související dokumenty