Klávesové zkratky – Pohyb mezi poli a záznamy

Systém Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves (klávesovou zkratkou).

 

Klávesa

Přechod na určitý záznam
F5 Přesun na pole s číslem záznamu; poté zadání čísla záznamu a stisknutí klávesy ENTER

 

Klávesa Pohyb mezi poli a záznamy
TABULÁTOR
nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesun na další pole
END Přesun na poslední pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
SHIFT+TABULÁTOR
nebo ŠIPKA VLEVO
Přesun na předchozí pole
HOME Přesun na první pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v dalším záznamu
CTRL+ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v posledním záznamu v režimu navigace
CTRL+END Přesun na poslední pole v posledním záznamu v režimu navigace
ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v předchozím záznamu
CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v prvním záznamu v režimu navigace
CTRL+HOME Přesun na první pole v prvním záznamu v režimu navigace
CTRL + ŠIPKA NAHORU/DOLŮ Zkratky jsou paralelní možností k přechodu na předchozí/další záznam pomocí šipek na ovládacím panelu v detailech záznamů všech agend

 

Klávesa Přesun na jinou obrazovku s daty
PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku dolů
PAGE UP Přechod o jednu obrazovku nahoru
CTRL+PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku doprava
CTRL+PAGE UP Přechod o jednu obrazovku doleva

 

Související dokument