Vyřazení drobného majetku

Vyřazení drobného majetku z evidence se provádí na kartě Obecné záznamu majetku –  doplněním CheckBox - Zatržítko Vyřazeno (Obr. 1).

  • Z operativní evidence se nevytvářejí žádné interní doklady do účetnictví.

Dialog Majetek neodpisovaný a karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Majetek neodpisovaný a karta Obecné.

 

 Majetek typu Spotřeba se nevyřazuje, jeho stav se upravuje na záložce Výdeje.

 

Související dokument