Kontrola číselných řad

K ověření správnosti a kompletnosti číselných řad ve všech knihách systému Vario slouží funkce z menu Nástroje agendy(Agenda)/Kontrola číselných řad…

  • V dialogu (obr. 1) vyberete CheckBox - Zatržítko knihy, u kterých chcete zkontrolovat číselné řady.
  • Tlačítkem  Vybrat vše  označíte všechny knihy naráz.
  • K dispozici je funkce místní nabídky filtrování.
  • Klepněte na tlačítko  OK .

Dialog Kontrola číselných řad

Obrázek 1: Pomocí místní nabídky lze položky filtrovat a řadit, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

 

  • Systém zkontroluje doklady (obr. 2) a vypíše případné chyby.
  • Pro další kontrolu je možné tento výpis vytisknout na tiskárnu.

V případě nalezení porušené číselné řady (chybí doklad) je vhodné kontrolu vytisknout při uzávěrce a s příslušným zdůvodněním ji přiložit k výkazům. Poslouží při případné kontrole finančního úřadu.

Výpis kontroly číselných řad u vybraných knih s funkcemi náhledu, tisku a uložení do souboru

Obrázek 2: Výpis kontroly číselných řad u vybraných knih s funkcemi náhledu, tisku a uložení do souboru.

 

Související dokumenty