Kontrola číselných řad

Pro zkontrolování správnosti a kompletnosti číselných řad ve všech knihách v systému Vario můžete použít funkci z menu Agenda/Kontrola číselných řad...

Dialog Kontrola číselných řad, výběr knihy

 

V dialogu vyberete knihy, u kterých chcete zkontrolovat číselné řady. Systém automaticky provede kontrolu a vypíše případné chyby. Pro další kontrolu je možné tento výpis vytisknout na tiskárnu.

 

 V případě nalezení porušené číselné řady (chybí doklad) je vhodné kontrolu vytisknout při uzávěrce a s příslušným zdůvodněním ji přiložit k výkazům. Poslouží při případné kontrole FU.

 

Související dokumenty