Karta Obecné – Produkt – Prodej – Předkontace

Skupina 3 → Prodej → Předkontace

Skryté nabídky a související funkce v desktopovém Variu vyvoláte pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Boční uvozovka Vyvolá dialog Spustí dialog Najít a místní nabídky (obr. 3).

Skupina Prodej; Předkontace

Obrázek 3: Dialog Produkt, karta Obecné (skupina 3).

 

 • Vario Online používá podobný systém řazení souvisejících polí do skupin (obr. 3A, 3B).

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Prodej

Obrázek 3A: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Prodej.

 

Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Předkontace

Obrázek 3B: Vario Online – Katalog – detail záznamu Produkt – skupina Předkontace.

Prodej

Cena prodejní

Cena prodejní vložená přímo v záznamu Produkt je vhodná volba pro jednoduché určení ceny (např. v kombinaci se slevou). Jestliže k produktu vytvoříte ceník a zároveň definujete cenu do záznamu Produkt, Vario při vložení produktu do dokladu nejdříve zjistí cenu z ceníku. Jestliže neexistuje, vloží do dokladu cenu ze záznamu Produkt, jestliže neexistuje ani zde, vloží do dokladu nulu. Tlačítko Boční uvozovka Zobraz ceníky otevře dialog Ceníkové ceny.

Kategorie slev

Funkci Kategorie slev Combo popisujeme v dokumentech nápovědy:

Datum uvedení

Dialog Kalendář (F4) Dialog Kalendář je informační pole bez vazby. Poslouží například pro evidenci data počátku prodeje (například uvedení Produkt – novinka).

Priorita

Pořadové číslo slouží pro řazení produktu v katalogu e-shopu (doporučujeme číslovat od 10, abyste vytvořili číselnou rezervu).

Záruka

Informace o záruce na zboží v měsících.

Hmotnost (kg)

Hmotnost výchozí jednotky produktu (v kilogramech) pro určení způsobu dopravy či rozhodnutí, zda je možné zboží vyložit do regálů apod.

Novinka

Zatržení Zatržítko pole se týká především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

Akce

Zatržení Zatržítko pole se týká především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

Nabízet

Pole Zatržítko Nabízet v dokladech zaškrtněte, jestliže chcete produkt zobrazovat v seznamu produktů na dokladech.

 • U produktů, které se již neprodávají, se označení „Nabízet v dokladech” odebere. Pokud pole nezaškrtnete, neznamená to, že produkt bude z ostatních modulů nedostupný. Pouze se nebude plést v seznamu produktů (tím dosáhnete i úspory času při zobrazení produktů v seznamu). Používáte-li funkce objednacích strategií, u produktů vyřazených z nabídky nastavte v sekci Nákup objednací strategii Neobjednávat.
 • V případě, že zadáte do dokladu identifikátor přímo, produkt se vloží (to umožňuje například vrácení zboží, doprodej apod.). Při vložení identifikátoru takového produktu do dokladu zobrazí Vario informační okno, která uživatele upozorní na použití produktu, který se nemá nabízet v dokladech.
 • V některých případech však můžete mít požadavek na možnost určit odlišné chování Varia při vkládání „nenabízeného” produktu. Proto lze ke každé knize Katalogu vybrat jednu ze tří voleb. Podrobný popis naleznete v dokumetu Nastavení agendy Katalog.
 • O dalších způsobech vkládání produktů do dokladu se dozvíte v dokumentu Vkládání a přidání položek na doklad.

Top produkt

Zatržení Zatržítko pole se týká především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

Publikovat

Zatržení Zatržítko pole se týká především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

Výprodej

Zatržením pole Zatržítko využijte k označení produktů, které jsou ve výprodeji.

Předkontace

Předkontace

Z nabídky Combo pole Předkontace změníte typ předkontace produktu pro vložení do dokladů – přijatých (resp. vydaných).

Z nabídky Combo Nákup, Příjem, Prodej, Výdej, Materiál – vyberte název předkontace.

 • Pokud u produktu vyplníte údaj Předkontace, bude se předkontace vkládat do položky dokladu, do které vložíte produkt.
 • Pokud vyplníte předkontaci u skladové položky, vloží se předkontace do dokladu.
 • Předkontace vyplněná u skladové položky má vyšší prioritu, než předkontace vyplněná v katalogu (jde o stejný princip jako u Střediska).
 • Nastavení předkontací naleznete v dokumentu Možnosti Předkontací.

Středisko

Z nabídky Combo je dostupný seznam číselníku.

 • Pokud u produktu vyplníte údaj Středisko, bude se středisko vkládat do položky dokladu, do které vložíte produkt.
 • Pokud vyplníte středisko u skladové položky, vloží se středisko do dokladu.
 • Středisko vyplněné u skladové položky má vyšší prioritu, než středisko vyplněné v katalogu (jde o stejný princip jako u Předkontace).
 • Nastavení předkontací a střediska naleznete v dokumentu Možnosti Předkontací.

Zakázka

Zde je uvedeno výchozí číslo (identifikátor) zakázky pro produkt.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty