Karta Obecné – Produkt – Prodej – Předkontace

Skupina 3 → Prodej → Předkontace

Skupina Prodej; Předkontace

Obrázek 3: Dialog Produkt, karta Obecné (skupina 3). Skryté nabídky a související funkce vyvoláte pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Boční uvozovka Vyvolá dialog Spustí dialog Najít

 

Prodej

Cena prodejní

Cena prodejní vložená přímo v záznamu Produkt je vhodná volba pro jednoduché určení ceny (např. v kombinaci se slevou). Jestliže k produktu vytvoříte ceník a zároveň definujete cenu do záznamu Produkt, Vario při vložení produktu do dokladu nejdříve zjistí cenu z ceníku. Jestliže neexistuje, vloží do dokladu cenu ze záznamu Produkt, jestliže neexistuje ani zde, vloží do dokladu nulu. Tlačítko Boční uvozovka Zobraz ceníky otevře dialog Ceníkové ceny.

Související dokument pro Cena prodejní: Evidence prodejní ceny bez DPH nebo s DPH.

 

Kategorie slev

Kategorie slev Combo Navazující dokumenty Obratová sleva – Kategorie slev a cen, Obratová sleva - popis dialogu s příklady a Nastavení individuálních slev pro jednotlivé firmy nebo jejich skupiny).

 

Datum uvedení

(F4) Dialog Kalendář Informační pole bez vazby. Poslouží například pro evidenci data počátku prodeje (Novinka).

 

Priorita

Pořadové číslo slouží pro řazení produktu v katalogu e-shopu (doporučujeme číslovat od 10, abyste vytvořili číselnou rezervu).

 

Záruka

Záruka na zboží v měsících.

 

Hmotnost (kg)

Hmotnost výchozí jednotky produktu (v kilogramech) pro určení způsobu dopravy či rozhodnutí, zda je možné zboží vyložit do regálů apod. Viz též příkaz Hmotnost… z místní nabídky nad položkami dokladu (viz také Výkaz pro INTRASTAT).

 

Novinka

Zatržítko Týká se především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

 

Akce

Zatržítko Týká se především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

 

Nabízet

Zatržítko Nabízet v dokladech zaškrtněte, jestliže chcete produkt zobrazovat v seznamu produktů na dokladech.

  • U produktů, které se již neprodávají, se označení Nabízet v dokladech odebere. Pokud pole nezaškrtnete, neznamená to, že produkt bude z ostatních modulů nedostupný. Pouze se nebude plést v seznamu produktů (tím dosáhnete i úspory času při zobrazení produktů v seznamu). Používáte-li funkce objednacích strategií, u produktů vyřazených z nabídky nastavte v sekci Nákup objednací strategii na Neobjednávat.
  • V případě, že zadáte do dokladu identifikátor přímo, produkt se vloží (to umožňuje například vrácení zboží, doprodej apod.). Při vložení identifikátoru takového produktu do dokladu zobrazí Vario informační okno, která uživatele upozorní na použití produktu, který se nemá nabízet v dokladech.
  • V některých případech však můžete mít požadavek na možnost určit odlišné chování Varia při vkládání "nenabízeného" produktu. Proto lze ke každé knize Katalogu vybrat jednu ze tří voleb. Podrobný popis naleznete v dokumetu Nastavení agendy Katalog.
  • O dalších způsobech vkládání produktů do dokladu se dozvíte v dokumentu Vkládání a přidání položek na doklad.

 

Top produkt

Zatržítko Top produkt se týká především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

 

Publikovat

Zatržítko Publikovat se týká především uživatelů e-shopů propojených s Variem.

 

Výprodej

Pole Zatržítko Výprodej je určeno k označení produktů, které jsou ve výprodeji.

Poznámka: Toto pole nemá vliv na nabízení v dokladech ani na objednávání. Při zařazení produktu do výprodeje doporučujeme změnit objednací strategii na Neobjednávat a po vyprodání produktu vypnout nabízení v dokladech.

 

Předkontace

Předkontace

Klepnutím na tlačítko Combo Předkontace měníte typ předkontace produktu pro vložení do dokladů – přijatých (resp. vydaných).

Combo Nákup, Příjem, Prodej, Výdej, Materiál – vyberte název předkontace.

→ Pokud u produktu vyplníte údaj Předkontace, bude se předkontace vkládat do položky dokladu, do které vložíte produkt.
→ Pokud vyplníte předkontaci u skladové položky, vloží se předkontace do dokladu. Předkontace vyplněná u skladové položky má vyšší prioritu, než předkontace vyplněná v katalogu (jde o stejný princip jako u Střediska).

 

Středisko

Combo Seznam číselníku.

→ Pokud u produktu vyplníte údaj Středisko, bude se středisko vkládat do položky dokladu, do které vložíte produkt.
→ Pokud vyplníte středisko u skladové položky, vloží se středisko do dokladu. Středisko vyplněné u skladové položky má vyšší prioritu, než středisko vyplněné v katalogu (jde o stejný princip jako u Předkontace). Nastavení předkontací a střediska naleznete v dokumentu Možnosti Předkontací.

 

Zakázka

Výchozí číslo zakázky pro produkt. O funkci pole Zakázka pojednává dokument Nastavení agendy Zakázky.

 

Navazující dokumenty