Záložka Úpravy ceny

Na záložce Úprava ceny (obr. 1) je možné snížit nebo zvýšit cenu majetku. Částky se zadávají do tabulky podformuláře obdobně jako u technického zhodnocení, snížení ceny se zapisuje zápornou částkou. Po zadání částky úpravy je možné změnit částku na kartě Účetní odpisy, a docílit tak rozdílné daňové a účetní hodnoty úpravy ceny.

Na rozdíl od navýšení prostřednictvím technického zhodnocení se nezmění sazba odpisů na sazbu zvýšené vstupní ceny (bez ohledu na částku).

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Úprava ceny

Obrázek 1: Výřez z dialogu Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Úpravy ceny.

 

POLE POPIS
Popis úpravy Popis úpravy ceny.
Datum Datum úpravy ceny. Nutné vyplnit!
Částka Částka, o kterou se cena majetku upravuje.
Předkontace ComboBox - Nabídka Účetní předpis pro účtování úpravy ceny.
Doklad Číslo dokladu účtujícího úpravu ceny.

Po zadání částky je možné na kartě „účetních odpisů” změnit částku úpravy ceny na záložce Úprava ceny a tím docílíte rozdílnou daňovou a účetní hodnotu úpravy ceny, je možné zadat i nulu..

Tlačítko Zaúčtovat změnu ceny…

Klepnutím na tlačítko můžete úpravu ceny zařadit do účetní evidence, vystavit pro aktuální záznam podformuláře interní doklad. Potvrzením akce bude interní doklad pro vybranou úpravu ceny vystaven a číslo dokladu bude vloženo do pole „Doklad”.

Změna vstupní ceny

Položky v odpisovém plánu ve stavu „Odepsáno” můžete přepočtem měnit. Pokud opravíte vstupní cenu (přímo nebo prostřednictvím technického zhodnocení nebo úpravou ceny), v odpisovém plánu se opraví zůstatková cena i u odepsaných pložek. Výše odpisu (i procento) zůstávají u odepsaných položek beze změny, oprava se týká pouze zůstatkové ceny.

 

Pokud použijete funkci daňové odpisy podle ÚOP, je záložka „Úprava ceny” neaktivní.

 

Navazující dokumenty