Slovenské přiznání k DPH (verze Priznanie k DPH SK)

Obsah:

 

Úvod

Tiskový formulář Priznanie k DPH SK umožňuje slovenským firmám, ale i českým firmám s registrací k DPH na Slovensku, vytvoření „přiznání k DPH” a „kontrolního výkazu” ve formátu xml a jejich načtení do aplikace eDane.

Formulář nepracuje s koeficientem, neřeší registrační pokladu a nekontroluje úhradu JCD – tyto funkce je možné objednat na zakázku. Kontrolu úhrady JCD lze nahradit tak, že doklad bude do Varia vložen s datem UZP shodným s datem úhrady.

Pokud dodáváte zboží a služby ze Slovenska do jiných států EU, je možné využít tiskový formulář „Súhrnný výkaz”, který je dodáván samostatně a rovněž vytváří xml soubor pro načtení do aplikace eDane.

Abyste mohli s přiznáním k DPH (SK) pracovat, je vyžadováno rozšíření datové struktury Vario, které zajistí skripty dodávané s instalačním balíčkem tiskového formuláře.

Instalace

 • Instalujte tiskový formulář Priznanie k DPH SK.
 • Instalujte tiskový formulář Súhrnný výkaz.

Změna datové struktury

Skripty dodávané s instalačním balíčkem modifikují (rozšíří) datovou strukturu Varia. Struktura databáze se změní, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci tiskového formuláře Priznanie k DPH SK a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si instalacii na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Přiznání k DPH

Slovenská firma

 • Pro vytvoření přiznání k DPH nemusíte nic speciálního nastavovat. Tiskový formulář Priznanie k DPH SK se chová obdobně jako běžné přiznání k DPH. Na dokladech se používají standardní zdanitelná plnění a postupy.
 • Při instalaci doplňku se automaticky definuje uživatelské pole Paragon, a to v agendách Přijaté doklady a Pokladna. Zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko pole Paragon získá doklad status Zjednodušený daňový doklad dle slovenského zákona o DPH.
 • Jaká zdanitelná plnění se načítají na konkrétní řádek, uvidíte v Možnostech Priznania k DPH SK -> Definice zdanitelných plnění -> karta Řádky přiznání.

Česká firma s SK registrací

Nutná nastavení Varia

 • Zadejte slovenské DIČ.
 • V možnostech přiznání k DPH (obr. 1), na kartách Přijatá a Uskutečněná zdanitelná plnění pro Místo plnění=SK ComboBox - Nabídka (nabídne se po doplnění dalšího DIČ v dialogu Naše firma) zapište zdanitelná plnění, která budete používat na dokladech včetně pravidel jejich použití. Pro uskutečněná plnění se použije SK základ daně. Například SK základ daně se nabídne pro libovolnou sazbu daně a pouze v případě, že DIČ bude začínat SK (tj. Plátce místa).

Definice zdanitelných plnění, karta Uskutečněná zdanitelná plnění

Obrázek 1: Definice zdanitelných plnění, karta Uskutečněná zdanitelná plnění.

 

 • Připravená zdanitelná plnění je třeba definovat do Řádků přiznání na třetí kartě (obr. 2). Po rozkliknutí požadovaného řádku je možné výběrem doplnit příslušné zdanitelné plnění. Další hodnoty není možné měnit.
 • Tiskový formulář Priznanie k DPH SK umožňuje pouze export do xml, případný tisk provádějte již přímo z eDane.

Definice zdanitelných plnění, karta Řádky přiznání

Obrázek 2: Definice zdanitelných plnění, karta Řádky přiznání.

Kontrolný výkaz

Pro správnou funkčnost Kontrolného výkazu je třeba v agendě Přijaté doklady vytvořit uživatelské pole u_Cislo_prijateho_dokladu (obr. 3). Toto pole slouží pro vyplnění čísla dokladu, pokud je jiné než variabilní symbol, případně obsahuje písmena či speciální znaky.

Pokud není pole vyplněno, použije se do údaje v kontrolnom výkazu variabilní symbol přijaté faktury.

Možnosti Vario a dialog Uživatelem definovaná pole

Obrázek 3: Možnosti Vario a dialog Uživatelem definovaná pole.

Popis řádků „Priznanie k DPH SK”

 Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
1 až 4 Tuzemsko Základ daně Vydané doklady   A.1. – pokud má zákazník DIČ
EU Základ daně EU Vydané doklady
EU Zasílání zboží Vydané doklady Zasílání zboží do jiného státu EU s místem plnění v tuzemsku

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
5 až 8 EU Z EU 20 Přijaté doklady Reverse charge – zboží B.1.
EU Z EU 2   Přijaté doklady Reverse charge – zboží (bez nároku na odpočet)

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
9 až 10 Tuzemsko RCH tuzemsko 20 Přijaté doklady Tuzemská RCH, např. mobilní telefony, integrované obvody, hospodářské plodiny Viz řádek 20 a 21
Tuzemsko RCH tuzemsko Z 20 Přijaté doklady Tuzemská RCH – zlato
Tuzemsko RCH tuzemsko E 20 Přijaté doklady Tuzemská RCH – emisní povolenky
Tuzemsko RCH stavba a montáž 20 Přijaté doklady Tuzemská RCH – stavební a montážní práce
Tuzemsko RCH stavba a montáž 2 20 Přijaté doklady Tuzemská RCH – stavební a montážní práce (bez nároku na odpočet)
EU Z EU služby 4 20 Přijaté doklady Reverse charge – specifické služby, např. přeprava osob

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
11 až 12 EU Z EU služby 20 Přijaté doklady Reverse charge – většina dodávaných služeb, které nejsou obsažená v EU služby 4 Viz řádek 20 a 21

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
13 až 14 EU Třístranný obchod 2 20 Přijaté doklady Druhý odběratel – zboží, které končí v tuzemsku Viz řádek 20 a 21

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
15 Tuzemsko Osvobozená   Vydané doklady  
EU EU Osvobozená 16 Vydané doklady EU
EU EU Osvobozená DP A   Vydané doklady Dopravní prostředek pro plátce v EU
Třetí země Vývoz zboží 17 Vydané doklady  
Zdanitelné plnění „EU Osvobozená” s místem plnění „EU” vstupuje do „Súhrnného výkazu”, bez vyplnění pole „Kód”.

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
20 až 21 Tuzemsko Z tuzemska 22 a 23 Přijaté doklady   B.2.
Tuzemsko RCH tuzemsko 9 a 10 Přijaté doklady Tuzemská RCH, např. mobilní telefony, integrované obvody, hospodářské plodiny B.1.
Tuzemsko RCH tuzemsko Z 9 a 10 Přijaté doklady Tuzemská RCH – zlato
Tuzemsko RCH tuzemsko E   Přijaté doklady Tuzemská RCH – emisní povolenky
Tuzemsko RCH stavba a montáž   Přijaté doklady Tuzemská RCH – stavební a montážní práce
EU Z EU   Přijaté doklady Reverse charge – zboží
EU Z EU služby   Přijaté doklady Reverse charge – většina dodávaných služeb, které nejsou obsažená v EU služby 4
EU Z EU služby 4   Přijaté doklady Reverse charge – specifické služby, např. přeprava osob
EU Třístranný obchod 2   Přijaté doklady Druhý odběratel – zboží, které končí v tuzemsku
Třetí země Z dovozu   Interní doklady – JCD    

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
26 až 27 Tuzemsko Základ daně Vydané doklady – dobropis   C.1. – vykazují se opravné doklady k dokladům, které byly vykázány v A.1.
EU Základ daně EU Vydané doklady – dobropis  
EU Zasílání zboží Vydané doklady – dobropis Zasílání zboží do jiného státu EU s místem plnění v tuzemsku 

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Modul Poznámka Vazba na „Kontrolný výkaz”
Místo plnění
28 Tuzemsko Z tuzemska Přijaté doklady – dobropis   C.2. – vykazují se opravné doklady, které byly vykázány v B.1. a B.2.

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Modul Poznámka
Místo plnění
35 EU Třístranný obchod PZ Přijaté doklady První odběratel – zboží, které nekončí v tuzemsku

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Modul Poznámka
Místo plnění
36 EU Třístranný obchod DZ Vydané doklady  
Zdanitelné plnění vstupuje do „Súhrnného výkazu”, „Kód” = 1.

Řádky přiznání, které nelze z Varia načíst

 • 18, 29, 30, 33, 37, 38.

Zdanitelná plnění, která do přiznání nevstupují

 • Vystavené daňové doklady, které obsahují zdanitelná plnění: Přenesená DPH, Stavba a montáž a Služby mimo Tuzemsko.

Popis podmínek pro Kontrolný výkaz

Zde popisujeme podmínky zadání dokladů důležité pro správné naplnění výkazu.

 • Oddíl A.2.
  • Vario nekontroluje limitní částku pro vystavení daňového dokladu, musíte sami určit, kdy vystavit doklad s DPH a kdy vystavit doklad s přenesením daňové povinnosti.
  • Při vystavení dokladu s přenesenou daňovou povinností je nutné vybrat Kód DPH na položkách dokladu:
  • Zdanitelné plnění = Přenesená DPH:
   • Hospodářské plodiny = 12 (je nutné vyplnit správnou měrnou jednotku a celní sazebník v katalogu, kód celního sazebníku se ve výkazu automaticky doplní do pole Číselný kód tovaru).
   • Kovy a kovové předměty = 13 (je nutné vyplnit správnou měrnou jednotku a celní sazebník v katalogu, kód celního sazebníku se ve výkazu automaticky doplní do pole Číselný kód tovaru).
   • Mobilní telefony = 14 (ve výkazu se automaticky doplní do pole „Druh tovaru” MT).
   • Integrované obvody = 15 (ve výkazu se automaticky doplní do pole „Druh tovaru” IO).
   • Zdanitelné plnění = Stavba a montáž – „Kód DPH” se nevyplňuje.
 • Oddíl B.3.1, B.3.2 a D.2.
  • Pro naplnění oddílů je nutné na pokladních dokladech zaškrtnout volbu CheckBox - Zatržítko Paragon na kartě Vlastní při zadávání dokladu, případně na přijatých dokladech a vyplnit DIČ.
  • Rozdělení do B.3.1 a B.3.2 probíhá automaticky dle celkové sumy DPH.
 • Oddíl C.1. a C.2.
  • Dobropisy je třeba vytvářet k původním fakturám, aby bylo zajištěno automatické naplnění pole Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry. Pole je možné vyplnit i ručně po importu do aplikace eDane.

Zdanitelné plnění „Služby mimo tuzemsko” do výkazu nevstupuje.

Súhrnný výkaz

Výkaz obsahuje zdanitelná plnění:

 • EU Osvobozená = kód žádný
 • Třístranný obchod DZ = kód 1
 • Služby mimo tuzemsko = kód 2

 

Související dokumenty