Nastavení agendy Evidence majetku

Nastavení agendy Evidence majetku se provádí v dialogu Možnosti Vario, modul Evidence majetku.

DŮLEŽITÁ NASTAVENÍ AGENDY EVIDENCE MAJETKU
V dialogovém okně nastavení agendy můžete zvolit Nevystavovat doklady, pokud nepoužíváte modul Účetnictví.
Účetní odpisy – dle metodiky firmy o účtování odpisů vyberete variantu, kdy mají být zahájeny účetní odpisy, zda od měsíce zařazení nebo od následujícího.
V poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Výchozí kniha pro odpisy – kniha, do které se budou vystavovat všechny ID (interní doklady). Pokud nebude vyplněná, bere se v úvahu kniha na kartě majetku, případně se Vario na výběr knihy dotáže. Kniha nastavená na kartě majetku má přednost před knihou nastavenou v agendě.

U všech dokladů, které se vystavují v modulu Evidence majetku, se uplatňuje výchozí šablona knihy interních dokladů, tzn. berou se v potaz výchozí hodnoty položek dokladu nastavené pomocí šablony v knize majetku.

 

ROZDĚLENÍ DO KNIH
Rozdělte si majetek do několika knih – buď podle druhu majetku: hmotný, nehmotný nebo přímo podle konta, na které se bude účtovat (stroje, software, budovy…).
Nezapomínejte na to, že v rámci všech knih majetku musí být každý majetek jednoznačně identifikován (pole „Číslo majetku” musí být jedinečné). Záleží jen na vás, jestli budete majetek číslovat nebo zvolíte textový identifikátor.

 

PŘI ZALOŽENÍ NOVÉ KNIHY
Upravte výchozí formát pro pole „Číslo majetku identifikátor majetku” (automaticky je nastavena na číslování: M000x). Úprava se provádí v konkrétní knize „Číselné řady”.
Je možné pro každý typ záznamu nastavit jinou číselnou řadu.

 

Soubor majetku – založení a zařazení do evidence majetku
Než začnete používat „soubor majetku”, zkontrolujte, případně nastavte agendy Evidence majetku a Majetek neodpisovaný. Postupujte podle dokumentu Soubor majetku.

 

Nastavte další hodnoty výchozí šablony, jako např. druh majetku, konto majetku, způsob odpisu apod.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty