Typ záznamu Inventura v agendě Rozšíření skladu

Dokument navazuje na informace publikované v článku nápovědy Agenda Rozšíření skladu.

TYP ZÁZNAMU POPIS
Inventura Záznam slouží pro sběr dat jako podklad pro vytvoření inventury v agendě Inventura a využívá se ve scénáři „Inventura” (doplněk Mobilní skladník).

Obsah

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Inventura (Rozšíření skladu)

Záznam typu Inventura slouží ke sběru dat, která se dále použijí k vytvoření inventury v agendě Inventura (Rozšíření skladu). Inventuru je možné dělat za celý sklad, za jednotlivá umístění nebo dokonce jen po jednotlivých skladových kartách. Inventuru může zpracovávat jeden, ale i více skladníků zároveň.

Postup inventury – scénář

 • V agendě Rozšíření skladu si vytvoříte nový seznam typu Inventura a na kartě Obecné vyberete sklad, který chcete inventarizovat (obr. 1).

Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Obecné

Obrázek 1: Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Obecné.

 

 • Pokud plánujete dělat inventuru tzv. „na slepo” a chcete, aby skladníci neznali očekávaná množství skladových položek, kartu Položky můžete přeskočit.

Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Položky a dialog funkce Načíst skladové položky

Obrázek 2: Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Položky a dialog funkce „Načíst skladové položky”.

 

 • Pokud chcete, aby měli skladníci ve čtečce k dispozici očekávaná množství položek dle skladové evidence, máte možnost si položky načíst z daného skladu do seznamu (obr. 2, 3).
 • V případě, že ve skladu používáte umístění a chcete inventarizovat jen jedno z nich, pak můžete v dialogu zvolit také umístění a do seznamu se vloží pouze položky z daného skladu a umístění (obr. 2, 3).

Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Položky s načtenými skladovými položkami

Obrázek 3: Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Položky s načtenými skladovými položkami. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řaditskrývat nebo zobrazovat sloupce, využít funkci Rychlý součet.

 

 • Skladník ve čtečce otevře takto připravený seznam a ze skladu (případně daného umístění) načte nalezené zboží. Po načtení všeho zboží předá seznam vedoucímu skladu.
 • Vedoucí skladu má na kartě Načteno (obr. 4) možnost zkontrolovat seznam. Ve vnořené tabulce lze zkontrolovat i načtené množstevní skupiny, tzn. sériová čísla, šarže, trvanlivosti a umístění. Pokud byly položky načteny na kartě Položky (obr. 3), pak jsou problematické položky barevně označeny (obr. 4).

 

    Žlutá barva Položky, které jsou očekávané, ale neodpovídá jejich množství.
     
    Červená barva Položky, které jsou:
i. neočekávané,
ii. očekávané položky, které vůbec nebyly načteny a nebo
iii. neznámý čárový kód.
 
 
     
    Bez barvy Očekávané položky, u kterých odpovídá i množství.

 

 • Vedoucí skladu má možnost vytvořit novou inventuru do agendy Inventura, pomocí které lze vyrovnat rozdíly mezi elektronickou evidencí a skutečným stavem skladu. Pro vytvoření inventury jsou k dispozici dva možné postupy.
  • Spuštění funkce  Vytvořit inventuru  v detailu seznamu na kartě Načteno (obr. 4).
  • Vytvoření inventury pomocí průvodce v nástrojích agendy Inventura (Rozšíření skladu).

Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Načteno

Obrázek 4: Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Inventura na kartě Načteno. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řaditskrývat nebo zobrazovat sloupce, využít funkci Rychlý součet.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty