Hromadné zařazení – vyřazení majetku

Hromadné operace evidence majetku

Příkazy z menu Nástroje agendy (Agenda)/Zařadit majetek… a Vyřadit majetek… zařadíte (vyřadíte) několik majetků naráz při použití jednoho interního dokladu.

Zařadit majetek

 Nezapomeňte vyplnit Konto majetku na kartě Obecné a zadat předkontaci na kartě Účetní odpisy.

Dialog Zařadit majetek – nejprve je třeba zadat předkontaci na kartě majetku

Obrázek 1: Dialog Zařadit majetek – nejprve je třeba zadat předkontaci na kartě majetku.

 

  • Z menu Nástroje agendy (Agenda) spusťte funkci Zařadit majetek…
  • Jednotlivé položky majetku vyberete označením, tlačítkem Vybrat vše všechny naráz.
  • Tlačítkem OK potvrďte zařazení vybraného majetku.
  • Zařazení majetku zkontrolujte v detailu záznamu Majetek, na kartě Obecné je zatrženo CheckBox - Zatržítko Zařazeno.

Zařadit majetek - výběr nezařazeného majetku

Obrázek 2: Dialog Zařadit majetek.

Vyřadit majetek

  • Z menu Nástroje agendy (Agenda) spusťte funkci Vyřadit majetek…
  • Jednotlivé položky majetku vyberete označením, tlačítkem Vybrat vše všechny naráz.
  • Tlačítkem OK potvrďte vyřazení vybraného majetku.
  • Vyřazení majetku zkontrolujte v detailu záznamu Majetek, na kartě Obecné je zatrženo CheckBox - Zatržítko Vyřazeno.

Dialog Vyřazení majetku

Obrázek 3: Dialog Vyřazení majetku. Pomocí místních nabídkek lze záznamy filtrovat, řadit a měnit velikost okna.

 

Tabulka 1, obr. 3: Dialog Vyřazení majetku.

POLE POPIS
Datum vyřazení Dialog Datum Vyberte datum, ke kterému se majetek vyřazuje. 
Důvod vyřazení ComboBox - Nabídka Z nabídky vyberte popis způsobu vyřazení.
Předkontace Zapište předkontaci pro vyřazení ZC (nutné).
CheckBox - Zatržítko Číslo majetku V seznamu majetku zatržítkem vyberte majetek k vyřazení (tlačítkem Vybrat vše vyberete naráz všechny položky). 
Rozvržení… Klepnutím na tlačítko uložíte nebo načtete (uložené) rozvržení (doporučujeme dokument Zobrazení a rozvržení – základní pojmy).
 OK  Klepnutím na tlačítko vyřadíte vybraný majetek.

 

Související dokumenty