Základní ovládání doplňku Mobilní skladník (Rozšíření skladu)

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

Obsah:

 1. Výběr firmy (účetní jednotky)
 2. Výběr doplňku
 3. Výběr funkce a seznamu
 4. Načítání zboží
 5. Práce se seznamy
 6. Související dokumenty

1. Výběr firmy

 • Po přihlášení do rozhraní čtečky zvolte ze zobrazeného seznamu firmu, které se operace týká (obr. 1).
 • Jestliže ve Variu spravujete pouze jednu účetní jednotku, tento dialog je automaticky vynechán.

Vario – Vyberte firmu, ve které budete pracovat

Obrázek 1: Vario – Vyberte firmu, ve které budete pracovat.

2. Výběr doplňku

 • Webové rozhraní, které čtečka zobrazuje, může zahrnovat vícero doplňků.
 • Jestliže chcete ve skladu pracovat se čtečkou čárových kódů, zvolte ze seznamu položku (doplněk) Mobilní skladník (obr. 2).

Vario – Vyberte doplněk Mobilní skladník

Obrázek 2: Vario – Vyberte doplněk Mobilní skladník.

3. Výběr funkce a seznamu

 • S ohledem na prováděnou činnost vyberte příslušnou funkci.
 • Rozkliknutím názvu dané funkce můžete zobrazit soupis ve Variu předem připravených seznamů určených ke zpracování (obr. 3).
 • Pro lepší orientaci může být každý seznam doplněn stručnou poznámkou (výchozí poznámkou bývá např. název dodavatele či odběratele).
 • Seznamy vytvoříte i přímo ve čtečce, a to znakem „+” situovaným napravo od požadované funkce (obr. 3). Takto vzniklý seznam pojmenujte vlastním popisem, který vám usnadní pozdější orientaci v seznamech (obr. 4).
Vario – Seznamy určené ke zpracování Vario – Nový seznam
Obrázek 3: Vario – Seznamy určené ke zpracování. Obrázek 4: Vario – Nový seznam.

4. Načítání zboží

 • Po zvolení či vytvoření seznamu je již možné do něj načítat produkty.
 • K aktivaci čtecího laseru slouží boční tlačítko čtečky.
 • Čtečka následně reaguje vizuálně a zvukovým signálem podle toho, zda jste načetli známý produkt (obr. 5), tedy s čárovým kódem, který ve Variu evidujete, či produkt, který čtečka považuje za neznámý (obr. 6, 7).
 • Pokud načtete a uložíte produkt, který ve Variu evidujete, avšak není součástí právě kontrolovaného seznamu, jeho kód je pak podbarven  oranžově  (obr. 8).
 • Chcete-li jedním krokem provést načtení více kusů produktu s jedním čárovým kódem, je nutné počet kusů upřesnit ještě před vlastním načtením pomocí tlačítka  ks .
 • Jestliže se u daného zboží evidují i další informace (např. trvanlivosti či sériová čísla), čtečka si vyžádá jejich zadání/nasnímání ihned po načtení produktu.
Zboží s čárovým kódem evidovaným ve Variu Načtení neznámého produktu s volbou uložení
Obrázek 5: Zboží s čárovým kódem evidovaným ve Variu. Obrázek 6: Načtení neznámého produktu s volbou uložení.
   
Načtení neznámého produktu Evidovaný produkt není součástí kontrolovaného seznamu
Obrázek 7: Načtení neznámého produktu. Obrázek 8: Evidovaný produkt není součástí kontrolovaného seznamu.

5. Práce se seznamy

 • K dočasnému přerušení zpracování aktuálního seznamu (např. abyste se mohli věnovat seznamu s vyšší prioritou) použijte funkci Přerušit práci situovanou v nabídce horního levého rohu (obr. 9).
 • Ke zpracování seznamu se kdykoliv vrátíte jeho opětovným výběrem ze seznamů sdružených pod danou funkcí.
 • Dokončený seznam odešlete do Varia pro další zpracování volbou Odeslat seznam (obr. 10).
 • Odeslaný seznam je tímto považován za vyřízený a v nabídce rozpracovaných seznamů sdružených pod danou funkcí se již nebude zobrazovat.
Přerušení zpracování aktuálního seznamu Odeslání seznamu do Varia
Obrázek 9: Přerušení zpracování aktuálního seznamu. Obrázek 10: Odeslání seznamu do Varia.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty