Kontrola příjmu Mobilní skladník (Rozšíření skladu)

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

Zboží od dodavatele je nutné zkontrolovat, zda jste skutečně dostali to, co jste si objednali nebo které vám na základě vaší objednávky fakturuje. Proces kontroly se skládá z několika úkonů, z nichž se některé realizují pomocí doplňkového modulu Rozšíření skladu ve Variu a některé zajišťuje čtečka čárových kódů.

Abyste mohli začít kontrolu příjmu pomocí čtečky, musí nejprve pověřená osoba (např. vedoucí skladu) v modulu Rozšíření skladu vytvořit kontrolní seznam očekávaného zboží pro skladníky, kteří budou čtečkami načítat skutečný obsah zásilky.

Scénář Kontrola příjmu (Mobilní skladník)

Vedoucí skladu již v modulu Rozšíření skladu vytvořil kontrolní seznam očekávaného zboží pro skladníky, kteří budou čtečkami načítat skutečný obsah zásilky.

Dále postupujte takto:

1. Po přihlášení do rozhraní čtečky zvolte (je-li na výběr více variant) firmu, které se operace týká. Z následného výběru doplňků pokračujte volbou Mobilní skladník a dále Kontrola příjmu.

2. V kontrole příjmu již vybíráte ze seznamů, které vedoucí skladu připravil k vlastní kontrole. Seznamy je možné identifikovat dle čísla. Pro lepší orientaci lze každý seznam ještě doplnit stručnou poznámkou (obr. 1) či ponechat název dodavatele jako výchozí poznámku.

Mobilní skladník – Kontrola příjmu

Obrázek 1: Mobilní skladník – Kontrola příjmu.

 

3. Do zvoleného seznamu již pomocí čtečky čárových kódů načítáte (stisknutím bočního tlačítka) vlastní čárové kódy dodaného zboží, přičemž v dolní části displeje vidíte seznam očekáváného zboží (obr. 2).

  • V případě shody (načtené zboží odpovídá položce v seznamu) je produkt vložen do seznamu načteného zboží, na displeji čtečky vidíte čárový kód aktuálně načteného zboží. Mezi seznamy zboží k načtení a zboží již načteného můžete přepínat pomocí tlačítek ČEKAJÍCÍ – NAČTENÉ (obr. 3).
  • Chcete-li jedním krokem provést načtení více kusů produktu s jedním čárovým kódem, je nutné počet kusů upřesnit ještě před vlastním načtením.
  • Evidují-li se u daného zboží i další informace jako například trvanlivosti či sériová čísla, čtečka si vyžádá jejich zadání/nasnímání ihned po načtení produktu. Aktuálně načítané produkty a jejich počty jsou průběžně k nahlédnutí v modulu Rozšíření skladu přímo ve Variu.
Mobilní skladník – Kontrola příjmu – Zadejte EAN nebo množství Mobilní skladník – Kontrola příjmu – EAN a množství
Obrázek 2: Mobilní skladník – Kontrola příjmu – Zadejte EAN nebo množství. Obrázek 3: Mobilní skladník – Kontrola příjmu – EAN a množství.

 

4. Pokud se načtené zboží s žádnou z položek seznamu neshoduje, čtečka vás upozorní varovným signálem. Následně máte na výběr, zda chcete dle čtečky neodpovídající zboží přesto do seznamu vložit nebo načtení zrušit (obr. 4). Pokud dodávka obsahovala i nějaké zboží, které nebylo očekávané (objednané), vytvoří se pro toto zboží ve Variu samostatná příjemka.

Neznámý kód – načtení neočekávaného produktu s volbou zrušení nebo uložení

Obrázek 4: Neznámý kód – načtení neočekávaného produktu s volbou zrušení nebo uložení.

 

5. Po kompletním načtení dodaného zboží odešlete jeho seznam do Varia pro další zpracování volbou Odeslat seznam situovanou pod menu v horním levém rohu (obr. 5). Seznam je tímto považován za vyřízený a je odstraněn z nabídky rozpracovaných seznamů v Kontrole příjmu.

Mobilní skladník – Kontrola příjmu – Odeslání seznamu do Varia

Obrázek 5: Mobilní skladník – Kontrola příjmu – Odeslání seznamu do Varia.

 

Související dokumenty