Parametry příkazového řádku programu Vario.exe

Program Vario.exe lze spouštět s následujícími parametry příkazového řádku:

Parametr Popis Příklad
Název modulu Otevře modul. Vario.exe Adresář
cesta\soubor.isdoc
cesta\soubor.isdocx
Načte dokument isdoc (poklepáním na soubor). Vario.exe c:\Data\Faktura.isdoc
/?
/H
/h
/?
/-h
/-?
Zobrazí nápovědu k parametrům příkazového řádku. Vario.exe /h
/User Jméno uživatele. Pro zadání loginu. Vario.exe /User Jan Novák
/Pwd Heslo k loginu.


Vario.exe /User Jan Novák /Pwd 123

/Profile Název profilu dat. Vario.exe /Profile Data na síti
/Mode Silent Potlačí dialogy pro interakci s uživatelem. Vario.exe /Mode Silent
/Firma Název dat. Otevře data firmy. Vario.exe /Firma Woodmakers
/Debug Parametr Debug může nabývat hodnot Database, Errors a DatabaseAndErrors. Vario.exe /Debug Database
/Custom Vývojářům umožní předat libovolný parametr do aplikace. Vario.exe /Custom nějaká hodnota
 
/Doplnek Otevře doplněk Vario.exe /Doplnek nějaká hodnota

Příklady

  • Vario.exe Adresář
  • Vario.exe /User Jan Novák /Pwd 123
  • Vario.exe Adresář /User Jan Novák /Pwd 123 /Profile Data na síti /Firma Woodmakers
  • Vario.exe /Debug Database
    Vario.exe /Debug Errors
    Vario.exe /Debug DatabaseAndErrors
  • Vario.exe /Custom StartMyFunction
  • Vario.exe /Doplnek Automat

 

 

Poznámka

Pomocí parametrů Jméno uživatele, Heslo k loginu a Název profilu dat lze program Altus Vario spustit bez nutnosti použít přihlašovací dialog.

 

Související dokumenty