Obecné informace o modulu Personální management

Modul Personální management je určen pro řízení personálních agend (pracovní pozice, organizační struktura, nábory, kvalifikace pracovníků, školení, zdravotní prohlídky, certifikáty).

 

Hlavním účelem modulu je správa pracovních pozic. Výkon každé pozice je podmíněný splněním nějakých předpokladů (kvalifikací), mezi které může patřit například dosažené vzdělání, znalost cizího jazyka, délka praxe nebo fyzické dispozice. Některé kvalifikace musí pracovník splnit až při nástupu na danou pozici a mezi ně patří například zdravotní prohlídka nebo školení BOZP. Tyto kvalifikace navíc vyžadují periodické opakování. Jejich kontrola je další z hlavních funkcí tohoto modulu. Kvalifikace s omezenou platností se znovu získávají absolvováním příslušných školení, která se evidují v agendě Osvědčení a školení.

 

Pracovní zařazení je detail agendy Personální management a představuje přiřazení pracovníka z agendy Personalistika k nějaké pracovní pozici. Každá pracovní pozice vyžaduje přidělení pracovních pomůcek, ať už jde o počítač, nebo například ochranné pomůcky, u kterých lze zároveň sledovat jejich expiraci.

 

Poslední agendou modulu je Evidence úrazů, což je agenda ryze evidenčního charakteru. Zajišťuje elektronickou evidenci pracovních úrazů.

 

Pro hodnocení zaměstnanců v rámci modulu Personální management je určena agenda Hodnocení.

 

Navazující dokumenty