Převést produkty do jiné knihy (Katalog)

Během vaší práce může nastat situace, kdy vytvoříte nový katalog a chcete do něj chtít přemístit produkty z jiného katalogu (např. při rozšiřování služeb). Funkce průvodce (obr. 1) vám pomůže vybrané záznamy přesunout. Pro převod záznamu do knihy je vyžadováno oprávnění pro úpravy ve zdrojové i v cílové knize.

Průvodce pro převod záznamů do jiné knihy v agendě Katalog

Obrázek 1: Průvodce pro převod záznamů do jiné knihy. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Postupujte takto:

1. Z menu Agenda zvolíte příkaz Převést produkty do knihy...

Produkty určené k převodu do jiné knihy můžete v zobrazení tabulky agendy předem vybrat například pomocí filtrování, nebo je vyberete až v průvodci Převést záznamy do knihy (obr. 1).

2. Průvodce nabídne seznam produktů aktuální knihy. Ze seznamu vyberete produkty, které chcete převést do jiné knihy.

  • Nemusíte "ručně" zaklikávat CheckBox - Zatržítko jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů.
  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny produkty.
  • Tlačítkem Zrušit výběr výběr všech produktů zrušíte.
  • Ve sloupci Skladem je součet množství skladem na všech skladech. Díky tomu lze snáze vybrat produkty, které skladem nejsou.
  • Klepnutím na tlačítko OK zahájíte převod.

3. Jestliže máte v agendě vytvořených více knih, průvodce se dotáže na cílovou knihu převodu.

4. Výběrem cílové knihy je převod dokončen.

 

Související dokumenty