spav_dejpravarw_all_dbs_allusers

Vytvoří databázové uživatele ve všech uživatelských databázích (tedy ne master, model, tempdb, msdb) a nastaví mu v nich role db_data_reader a db_data_writer. Seznam vytvořených databázových uživatelů odpovídá seznamu přihlašovacích účtů SQL serveru.

Syntaxe

spav_dejpravarw_all_dbs_allusers

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura volá proceduru spav_dejpravarw_all_dbs.

 

Zpět na hlavní článek →