Rozdílná cena příjmu na příjemce a faktuře přijaté

Při nákupu zboží se zboží uvede na faktuře přijaté (nebo pokladním výdejovém dokladu). Při příjmu na sklad se vystaví příjemka. Položka zboží je svázána s položkou faktury. Při změně ceny na faktuře se změní také cena na položce příjemky. Pokud je položka již naskladněná (stav OK), dojde při změně ceny na položce faktury nejen ke změně ceny na položce příjemky, ale také k přepočtu hodnoty skladu.

Pokud je faktura přijatá doplněna k příjemce dodatečně, může dojít k tomu, že hodnotu příjemky a skladu již není možné upravit (například spadá do uzavřeného období). V případě nákupu v cizí měně bude cena zboží záviset na kursu měny, který bude jiný.

Kvůli výše uvedenému důvodu lze zvolit, zda se má při změně ceny na faktuře promítnout nová cena do příjemky.
Například při přepočtu cen na přijaté faktuře při změně kursu se zobrazí následující dotaz (obr. 1):

Nová možnost změny pořizovacích cen zboží bez přepočtu skladu

Obrázek 1: Nová možnost změny pořizovacích cen zboží bez přepočtu skladu.

 

  • V případě, že uživatel potvrdí změnu ceny na příjemce (druhá volba), bude fungovat aktualizace ceny jako dosud. Cena na položce příjemky se aktualizuje a pokud je položka naskladněná, zaktualizuje se i hodnota skladu.
  • Pokud uživatel zvolí novou možnost (třetí volba) změnit cenu a ponechat původní cenu na příjemce, ceny se změní pouze na faktuře a cena na příjemce a hodnota skladu se nezmění.

V případě této volby dojde k tomu, že hodnota zboží na přijaté faktuře se liší od hodnoty zboží na příjemce. Uvedený rozdíl se vypočte a uloží k položce faktury do pole Finanční rozdíl. Hodnotu finančního rozdílu uvidíte v okně Podrobnosti položky (obr. 2).

Nový údaj Finanční rozdíl v podrobnostech položky

Obrázek 2: Nový údaj Finanční rozdíl v podrobnostech položky.

 

Při zaúčtování faktury se samostatně zaúčtuje hodnota v poli Finanční rozdíl. Za účelem zaúčtování je potřeba nastavit předkontaci s názvem Finanční rozdíl příjmu (obr. 3). Položka se zaúčtuje tak, že strana:

  • Má dáti jde na účet Pořízení zboží, který je uveden v předkontaci položky faktura a
  • strana Dal jde na stranu Dal z nastavení předkontace Finanční rozdíl příjmu.

To platí v případě, že cena na příjemce je vyšší, než cena na faktuře. V opačném případě jde na stranu Má dáti účet nastavení, na straně Má dáti u předkontace Finanční rozdíl příjmu a pořízení zboží jde na stranu Dal.

Nastavení předkontace Finanční rozdíl příjmu

Obrázek 3: Nastavení předkontace Finanční rozdíl příjmu.

 

Související dokumenty