Klávesové zkratky – V tabulkách (agendy)

Systém Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves (klávesovou zkratkou).

Pohyb mezi poli a záznamy

Klávesa Přechod na určitý záznam
F5 Přesun na pole s číslem záznamu; poté zadání čísla záznamu a stisknutí klávesy ENTER

 

Klávesa Pohyb mezi poli a záznamy
TABULÁTOR
nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesun na další pole
END Přesun na poslední pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
SHIFT + TABULÁTOR
nebo ŠIPKA VLEVO
Přesun na předchozí pole
HOME Přesun na první pole v aktuálním záznamu v režimu navigace
ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v dalším záznamu
CTRL + ŠIPKA DOLŮ Přesun na aktuální pole v posledním záznamu v režimu navigace
CTRL + END Přesun na poslední pole v posledním záznamu v režimu navigace
ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v předchozím záznamu
CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesun na aktuální pole v prvním záznamu v režimu navigace
CTRL + HOME Přesun na první pole v prvním záznamu v režimu navigace

 

Klávesa Přesun na jinou obrazovku s daty
PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku dolů
PAGE UP Přechod o jednu obrazovku nahoru
CTRL + PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku doprava
CTRL + PAGE UP Přechod o jednu obrazovku doleva

 

Výběry polí a záznamů

Klávesa Výběr pole či záznamu
TABULÁTOR Výběr dalšího pole
F2 Přecházení mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a režimem navigace
SHIFT + MEZERNÍK Přecházení mezi výběrem aktuálního záznamu a prvního pole aktuálního záznamu v režimu navigace
SHIFT + ŠIPKA NAHORU Rozšíření výběru na předcházející záznam, je-li aktuální záznam vybrán
SHIFT + ŠIPKA DOLŮ Rozšíření výběru na další záznam, je-li aktuální záznam vybrán
CTRL + A nebo
CTRL + SHIFT + MEZERNÍK
Výběr všech záznamů

 

Klávesa Rozšíření výběru
F8 Zapnutí režimu rozšíření (v pravém dolním rohu okna se objeví ROZ); opakovaným stisknutím klávesy F8 se rozšíří výběr na slovo, na pole, na záznam (pouze v zobrazení datového listu) a na všechny záznamy.
ŠIPKA VLEVO
nebo ŠIPKA VPRAVO
Rozšíření výběru na sousedící pole ve stejném řádku v zobrazení datového listu
ŠIPKA NAHORU
nebo ŠIPKA DOLŮ
Rozšíření výběru na přilehlé řádky v zobrazení datového listu
SHIFT + F8 Zrušení předchozího rozšíření
ESC Zrušení režimu rozšíření

 

Klávesa Výběr sloupce a přesun sloupce v zobrazení datového listu
CTRL + MEZERNÍK Výběr aktuálního sloupce či zrušení výběru aktuálního sloupce pouze v režimu navigace
SHIFT + ŠIPKA VPRAVO Výběr sloupce vpravo, je-li vybrán aktuální sloupec
SHIFT + ŠIPKA VLEVO Výběr sloupce vlevo, je-li vybrán aktuální sloupec
CTRL + SHIFT + F8 Přepnutí do režimu přesunu. Po přepnutí použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO k přesunu vybraného sloupce (nebo vybraných sloupců) doprava či doleva

 

Související dokument