Interní doklad – předkontace

Při vytváření interního dokladu v agendě Evidence majetku lze také používat jednostranné předkontace na kartě majetku, přičemž je zohledňován údaj Konto majetku.

Vygenerovaný interní doklad však obsahuje předkontaci ve tvaru Má dáti/Dal a to i v případě, že je použita slovní předkontace. Je to nutné z toho důvodu, že konto z karty majetku je podle typu operace (vyřazení VC, vyřazení ZC, odpis) zaměněno za konto oprávek.

V praxi tedy máte při vyplňování karty majetku tyto možnosti:
A. Použít předkontaci Má dáti/Dal pro jednotlivé typy operací (na kartě Účetní odpisy). V takovém případě nemusí být vyplněno Konto majetku na kartě Obecné – i když vyplněno je, nebere se v úvahu.
B. Použít slovní předkontaci, ve které jsou vyplněna jak konta Má dáti, tak konto Dal. V takovém případě funguje program stejně, jako kdyby byla vyplněna oboustranná předkontace. Tento postup je diskutabilní, protože v takovém případě byste museli mít definováno tolik předkontací pro všechny operace, kolik používáte různých analytik účtů ze skupiny 01 a 02.
C. V případě, že máte vyplněné konto majetku, stačí zapsat do příslušné předkontace pouze protikonto. Strana je správně určena při generování interního dokladu. V případě, že to operace vyžaduje (odpis, vyřazení), je z konta majetku vytvořeno Konto oprávek a to tak, že k syntetické části účtu je přičtena hodnota 60 – tedy např. z konta majetku 011 120 se vytvoří konto oprávek 071 120, z 022 100 potom 082 100 atp. Pokud je vyplněno konto majetku, není třeba vůbec zadávat předkontaci vyřazení vstupní ceny. Znáte totiž jak konto majetku, tak konto oprávek a předkontace je tedy zbytečná.

Pokud se má účtovat nulová částka, není příslušný řádek do interního dokladu vůbec zapsán. Pakliže není v dokladu žádný nenulový řádek, doklad není vytvořen a proto se ani nezapíše odkaz na doklad na kartě majetku. To není chyba.

U funkcí ZařaditVyřaditZaúčtovat technické zhodnocení a Zaúčtovat úpravu ceny se kontroluje, zda se liší rok podle data příslušné operace od roku podle aktuálního data. Pokud ano, máte možnost výběru, zda chcete doklad vystavit do aktuálního roku nebo roku podle data zařazení, vyřazení, zhodnocení či úpravy ceny.

Varianty nastavení předkontací

  VARIANTA „A” VARIANTA „B” VARIANTA „C”
Kniha odpisů   Interní doklady – majetek  
Předkontace odpisů 551000/082100 HIM odpisy 551000
Předkontace zařazení 042000/022100 HIM zařazení 042000
Předkontace vyřazení VC 082100/022100 HIM vyřazení VC  
Předkontace vyřazení ZC 541000/082000  HIM vyřazení ZC 541000

 

Související dokument