Klávesové zkratky – V náhledu před tiskem a v ukázce rozvržení

Systém Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves (klávesovou zkratkou).

 

Klávesa Operace s okny a s dialogovými okny
P nebo CTRL + P Otevření dialogového okna Tisk
S Otevření dialogového okna Vzhled stránky
Z Přiblížení či oddálení části stránky
C nebo ESC Zrušení náhledu před tiskem či ukázky rozvržení

 

Klávesa Prohlížení různých stránek
F5 Přesun na pole s číslem stránky; poté zadat číslo stránky a stisknout klávesu ENTER
PAGE DOWN
nebo ŠIPKA DOLŮ
Zobrazení další stránky (je-li vybrána možnost Přizpůsobit)
PAGE UP
nebo ŠIPKA NAHORU
Zobrazení předchozí stránky (je-li vybrána možnost Přizpůsobit)

 

Klávesa Pohyb v náhledu před tiskem a v ukázce rozvržení
ŠIPKA DOLŮ Posun dolů po malých částech
PAGE DOWN Posun dolů o jednu celou obrazovku
CTRL + ŠIPKA DOLŮ Přesun na dolní okraj stránky
ŠIPKA NAHORU Posun nahoru po malých částech
PAGE UP Posun nahoru o jednu celou obrazovku
CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesun na horní okraj stránky
ŠIPKA VPRAVO Posun doprava po malých částech
END
nebo CTRL + ŠIPKA VPRAVO
Přesun na pravý okraj stránky
CTRL + END Přesun na pravý dolní okraj stránky
ŠIPKA VLEVO Posun doleva po malých částech
HOME
nebo CTRL + ŠIPKA VLEVO
Přesun na levý okraj stránky
CTRL + HOME Přesun na levý horní okraj stránky

 

Související dokument