Uhradit vyrovnáním proti pohledávce – vzájemný zápočet

V agendě Přijaté doklady můžete provést vzájemné vyrovnání pohledávek nebo vyrovnání faktury a dobropisu.

Pokud s firmou obchodujete oboustranně, to znamená, že jednou fakturou zboží od firmy odeberete – přijmete fakturu a jednou zboží firmě prodáte – vydáte fakturu, můžete doklady uhradit proti sobě. Pokud máte firmě zaplatit stejnou částku jakou ona vám, nebude nikdo nic platit. Jste vyrovnáni, v opačném případě (pokud se tyto částky liší) bude jedna strana doplácet jen rozdílovou částku.

Jak vyrovnáte závazky oproti pohledávkám?

1. V tabulce agendy označíte (přijatý) doklad, který chcete uhradit (v průvodci bude automaticky vybrán, ale dokladů v seznamu průvodce můžete označit i více).

2. Z nabídky menu vyberete příkaz Agenda/Uhradit vyrovnáním proti pohledávce...

  • V Průvodci výběrem dokladů k úhradě se zobrazí seznam vydaných dobropisů a neuhrazených přijatých dokladů (resp. přijatých dobropisů a neuhrazených vydaných faktur) od firmy, která figuruje na vybrané faktuře.
  • Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
  • Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu.
  • Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte jeho detail.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 Přijaté doklady a dobropisy mají v poli Uhradit uvedenu částku "červeně".

 

3. Ze seznamu vyberte zaškrtnutím vydaný doklad (nebo více dokladů), který chcete uhradit a klepněte na tlačítko Další.

4.  V dialogu pro výběr dokladu k provedení úhrady zvolte knihu pro vzájemné vyrovnání z nabídky ComboBox - Nabídka pole Vystavit doklad do knihy.

  • Knihu si můžete dopředu nastavit v možnostech knihy v seznamu Související knihy (nastavuje se souvislost Faktura – Interní doklad pro knihu v agendě Přijaté doklady). Při následném vzájemném zápočtu již knihu nebudete muset znovu vybírat.

Souvislost Faktura - Interní doklad pro knihu v agendě Přijaté doklady

 

  • Zvolíte hospodářský rok.
  • Po klepnutí na tlačítko Dokončit průvodce zajistí vzájemné vyrovnání (faktur či faktur a dobropisů).
  • Vystaví doklad do knihy interních dokladů a po CheckBox - Zatržítko dokončení otevře doklad úhrady.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

 Pokud byl některý z dokladů vyrovnán jen částečně, systém vás informuje.

 

5. Doklady, které byly tímto způsobem uhrazeny, můžete zobrazit na kartě Souvislosti, Zobrazit: Hrazené doklady.

Interní doklad

 

Související dokumenty