Obecné informace o agendě Příkazy

Agenda Příkazy slouží k evidenci a vystavování příkazů k úhradě.

Homebanking umožňuje spojit se s bankou pomocí speciálního programu (nejrozšířenější MultiCash, Gemini). Tento program lze připojit na vlastní ekonomický (účetní) systém, čímž se umožní automatické předávání platebních příkazů a výpisů z účtu. Důležité je vlastní nastavení homebankingu.

Vario spolupracuje s homebankingem tak, že vygeneruje příkazy, následně je odešle do programu, který obdržíte od banky. V programu je možné tyto formáty načíst, následně už v homebankingu tyto příkazy zašifrovat a odeslat do banky. Tzn., že z hlediska odesílání příkazů ve Variu postupujete standardním způsobem, zaevidujete příkazy, připravíte si jednotlivé faktury na tyto příkazy, a poté přes funkci Varia "Homebanking - odeslání příkazů..." se data z příkazů vygenerují do určitých souborů. Správným nastavením homebankingu, vašeho lokálního programu, který jste obdrželi od banky, můžete tyto soubory načíst.

 

Související dokumenty