Výměna úhrad (Přijaté doklady)

Výměna úhrad slouží pro aktualizaci úhrad faktur v případě, že faktury, které vystavuje pobočka, se hradí na centrále nebo u externí účetní a je potřeba přenést informaci o uhrazených částkách zpět na pobočku. Předpokládá se, že faktury jsou z pobočky na centrálu odeslány pomocí exportu dokladů k zaúčtování. Výměna úhrad nepřenáší žádné doklady, přenáší se pouze historie úhrad, a na jejich základě jsou dopočteny částky Uhrazeno a Zbývá uhradit na dotčených dokladech.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty