Práce s agendou Controlling

Obsah:

Hromadná kontrola plánů

Příkazem Hromadná kontrola plánů… – z nabídky Nástroje agendy – spustíte kontrolu plánů.

  • Než klepnete na tlačítko  OK  – vyberte zatržítkem ty plány, které chcete nechat zkontrolovat (obr. 1).
  • Funkce projde všechny vybrané plány a spustí na nich ověření plnění, nemusíte tedy spouštět kontrolu na každém plánu jednotlivě.
  • Průběh kontroly je indikovaný ukazatelem průběhu.
  • Pokud u některého záznamu nejsou zadané všechny potřebné údaje pro správný výpočet plnění, zobrazí se uživateli výzva k jejich doplnění.

Dialog funkce Hromadná kontrola plánů

Obrázek 1: Dialog funkce Hromadná kontrola plánů. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

Nadřízené plány

Pro seskupení jednotlivých plánů do většího celku slouží nadřízené plány. Nadřízený plán je záznam s příznakem Nadřízený plán na kartě Obecné (obr. 2). Tento typ plánu nemůže obsahovat žádná kritéria a místo karty Kritéria se zobrazuje karta Plány (obr. 3).

Karta Obecné dialogu Plán (nadřízený plán)

Obrázek 2: Karta Obecné dialogu Plán (nadřízený plán).

 

Na kartě Plány (obr. 3) se zobrazují všechny podřízené controllingové plány a jejich seznam lze rozšiřovat pomocí tlačítka  Vložit plány . Pro výsledný seznam podřízených plánů pak lze hromadně ověřovat plnění pomocí tlačítka  Ověřit .

  • Pokud chcete některý plán vyjmout z nadřízeného plánu, otevřete si detail podřízeného plánu a v textovém poli Nadřízený plán smažte identifikátor nadřízeného plánu.

KartaPlány dialogu Plán (nadřízený plán). Plán, který je označený jako nadřízený, nemá kartu Kritéria, ale Plány.

Obrázek 3: Karta Plány dialogu Plán (nadřízený plán). Plán, který je označený jako nadřízený, nemá kartu Kritéria, ale Plány.

Definovaná sestava

Příkazem Definovaná sestava… z nabídky Nástroje agendy spustíte funkci Definovaná sestava, která ve Variu slouží k vytváření výstupů z účetní knihy. Předdefinovaná je sestava Plánovaná výsledovka (obr. 4). Z nabídky funkcí soustředěných v záhlaví karty DEFINOVANÁ SESTAVA vybíráte příkazy potřebné k provedení pracovní činnosti.

Definovaná sestava v agendě Controlling. Pomocí místní nabídky můžete otevřít dialog Možnosti sestavy a upravit vzhled sestavy

Obrázek 4: Definovaná sestava v agendě Controlling. Pomocí místní nabídky můžete otevřít dialog Možnosti sestavy a upravit vzhled sestavy.

 

Další informace k definované sestavě získáte v dokumentech nápovědy:

 

Související dokumenty