Nastavení importu ze čtečky v doplňku Čárové kódy

Radio button - Přepínač Import ze čtečky 

Doplněk Čárové kódy se o přesuny dat nestará sám, ale používá k tomu ve Variu definované importy. Pokud je máte připravené, pokračujte klepnutím na tlačítko Další. V opačném případě klepněte na tlačítko Nastavení...

Nastavení importu ze čtečky

Možnosti doplňku Čárové kódy

Dialog Možnosti doplňku Čárové kódy vyvoláte tlačítkem Nastavení... Obsahuje dvě karty pro importní a exportní část BarCodu (Import ze čtečky a Export do čtečky).

Možnosti doplňku Čárové kódy

Abyste mohli importovat data prostřednictvím doplňku Čárové kódy, musíte nejdříve vytvořit import buď v Průvodci importem z nabídky menu Soubor/Import dat... pro zvolenou agendu, nebo přímo v doplňku pomocí totožné funkce skryté pod tlačítkem Průvodce importem. Uložený import následně vyberete z nabídky v poli sloupce Import (v dialogu Možnosti doplňku Čárové kódy).

 

V nastavení každého Exportu-Importu jsou vyjmenována umístění, kde se tento Export-Import má nabízet. Pokud vytvoříte "Export-Import" pomocí průvodce spuštěného přímo z doplňku BarCode, do jeho nastavení se automaticky uloží, aby se nabízel jak nad tabulkou agendy, tak v doplňku BarCode.

Pokud však vytvoříte Export-Import pomocí průvodce spuštěného z menu Soubor/Export dat... nebo Soubor/Import dat..., pak se Export-Import automaticky nabízí jen v tomto umístění a nikoliv již v doplňku BarCode. Pokud chcete tento Export-Import používat i v doplňku BarCode, v dialogu Možnosti  Importu... na kartě Rozsahy/Nabízet v zatrhněte doplněk CheckBox - Zatržítko Čárové kódy.

 

Popis dialogu Možnosti doplňku Čárové kódy

OPERACE

→ Definujte, jaké doklady se budou vytvářet při načtení ze čtečky.

 

Operace ComboBox - Nabídka Z nabídky zvolte druh operace:
Příjem Výdej Převod Nákup Prodej Zakázka Objednání Inventura Párování
Kód Kódové označení operace:
Příjem Výdej Převod Nákup Prodej Zakázka Objednání Inventura Párování
P V T N S Z O I M
Kódová označení jednotlivých importních operací jsou volitelná a ta, která se vkládají výchoze, jsou jen jako příklad. Pokud by měla čtečka tyto kódy nastavené staticky na jiné hodnoty bez možnosti je změnit, lze je v BarCode definovat dle nastavení čtečky (přepsat je v poli sloupce Kód).
Kniha ComboBox - Nabídka Z nabídky vyberte knihu, do které chcete záznamy importovat.
Doklad ComboBox - Nabídka Z nabídky vyberte typ dokladu, který chcete vytvořit.

 

IMPORTY

→ Definujte import nebo importy, které budou načítat data ze čtečky.

 

Import ComboBox - Nabídka Z nabídky zvolte import, který jste definovali v Průvodci importem.
Výchozí operace ComboBox - Nabídka Zvolte jednu z operací, kterou jste definovali v tabulce Operace.
Spustit Dialog Název spustitelného souboru softwaru čtečky, který bude spuštěn při startu importu. Pro demonstraci příkladu popisovaném v tomto dokumentu je použit "ctecka.exe".
Pouze pro počítač ComboBox - Nabídka Nastavení můžete uložit buď pro všechny počítače, nebo pro každý počítač samostatně. U načtených dávek je rozlišeno, na kterém počítači byla dávka načtena. Toto nastavení využijte tam, kde se doplněk používá na více počítačích s jiným nastavením. Nastavení je funkční na Terminal serveru.

 

Nastavení v dialogu Možnosti doplňku Čárové kódy uložíte tlačítkem OK. V importu dat ze čtečky můžete pokračovat pomocí dialogu Čárové kódy.

 

Shrnutí: Vario pomocí doplňku Čárové kódy nejdříve spustí "ctecka.exe", připraví soubor s daty, a v poslední fázi zajistí přenos dat ze čtečky do Varia.

 

Související dokument