Aktuální Vario a legislativa

Řada funkcí v software Vario se řídí platnou legislativou České republiky. Proto je důležité používat stále aktuální vydání. V opačném případě mohou být záznamy ve Variu, například v účetnictví, mzdách a jiných agendách vedeny v rozporu s platnou legislativou České republiky.

Proto se při startu programu Vario kontroluje aktuální (systémové) datum. Pokud je datum vyšší než 31.12.RRRR, kdy RRRR je rok, ve kterém bylo vydáno Vario, potom se zobrazí varování, že Vámi používaný software již pravděpodobně není aktuální.

 

Související dokumenty