Okno (panel nabídek)

Příkazy menu Okno

Příkazy menu Okno

 

Funkce Popis
Nad sebe vodorovně
Svisle vedle sebe
Na sebe
Při otevření více oken současně můžete okna v aplikačním okně Varia uspořádat příkazem v rozbalovací nabídce Okno (nad sebe vodorovně, vedle sebe svisle nebo překrývající se přes sebe).
Uspořádat ikony Dysfunctional.
Skrýt Skryje aktivní okno.
Zobrazit… Zobrazí skryté okno. Jestliže je skrytých oken více, v dialogu Zobrazit okno nabídne seznam k výběru konkrétního okna.
Zobrazit celý formulář Dysfunctional.
Pořadové číslo a název otevřeného okna Klepnutím na řádek lze přepínat mezi okny.

 

Navazující dokumenty