Okno (panel nabídek)

Příkazy menu Okno

Menu Okno

 

Funkce Popis a nebo dokument nápovědy
Nad sebe vodorovně
Svisle vedle sebe
Na sebe
Při otevření více oken současně můžete okna v aplikačním okně Varia uspořádat příkazem v rozbalovací nabídce Okno (nad sebe vodorovně, vedle sebe svisle nebo překrývající se přes sebe).
Uspořádat ikony Dysfunctional
Skrýt Skryje aktivní okno.
Zobrazit... Zobrazí skryté okno. Jestliže je skrytých oken více, v dialogu Zobrazit okno nabídne seznam k výběru konkrétního okna.
Zobrazit celý formulář Dysfunctional
Pořadové číslo a název otevřeného okna Klepnutím na řádek lze přepínat mezi okny.

 

Navazující dokumenty