Kontrola pomůcek

Stručný popis

Hlavním účelem modulu Personální management je správa pracovních pozic. Výkon každé pozice může vyžadovat přidělení nějakých pracovních pomůcek, především OOPP (Osobních Ochranných Pracovních Pomůcek). OOPP mají obvykle omezenou platnost a musí se přidělovat opakovaně.

Abychom uživatelům usnadnili opakované přidělování, máme k dispozici dialog, který projde všechny pracovní pomůcky pracovníků a vybere všechny, které budou brzy končit, nebo které již skončily a je potřeba je znovu přidělit.

Postup

  1. Otevřete agendu Osvědčení a školení.
  2. Z menu Agenda spusťte volbu Kontrola pomůcek.
  3. V otevřeném dialogu lze nastavit Dialog Kalendář datum, ke kterému se bude zjišťovat platnost pomůcek. Výchoze je nastaven dnešní datum.
  4. Dialog výchoze vybere pomůcky, u kterých již vypršela doba platnosti, nebo které zatím nebyly nikdy přiděleny.
  5. Výběr pomůcek můžete ručně měnit.
  6. Tlačítkem Tisk seznamu lze vytisknout seznam vybraných pomůcek k přidělení. Jedná se o statický report bez možnosti úprav.
  7. Po stisknutí tlačítka Přidělit se pomůcky přidělí k pracovním zařazením.

Dialog Kontrola pomůcek

Obrázek a): Dialog Kontrola pomůcek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Související dokumenty